Browsing Archives

פתגמים

בור סוּד שאינו מאבד טיפה

המשמעות:

אדם למדן בעל זיכרון מצוין. הוא זוכר הכול, הוא אינו שוכח דבר ממה שלמד.

הפירוש המילולי:

בור צבוע בסיד שאף טיפת מים מתוכו לא נספגת באדמה אלא נשמרת בתוכו.

בּוֹר – חור באדמה

סִיד – חומר לבן שצובעים בו את הקירות.

מְאַבֵּד – מַפְסִיד, היה לו משהו ועכשיו הדבר איננו.

טִיפָּה – מעט מעט מים, רסיס של מים, מעט

 

דוגמה:

הוא זוכר כל מה שלמד באולפן. הוא בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִיפָּה.

מקור:

נאמר על רבי אליעזר בן הורקנוס (מסכת אבות דף ב' עמוד ח').

בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן

המשמעות:

אל תגמול (תחזיר) רעה למי שעשה לך טובה.

בור: חור גדול באדמה

דוגמה:

עבדתי בחברה הזו שנים רבות. אהבתי מאוד את מקום העבודה שלי. לאחר שפיטרו אותי השתדלתי לא לספר דברים שליליים (נגטיביים) על החברה. בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן.

המקור: במדבר רבה, כ"ב, ד'

ברחל בתך הקטנה

 

המשמעות:

דברים ברורים וחד משמעותיים שאינם משאירים מקום לטעות או לספק.

דוגמה:

כל התנאים לעִסקה נִכתבו בחוזה בצורה ברורה, בְּרָחֵל בִּתְּךָ הַקְטַנָה.

מקור:

מקור הניב הוא סיפור יעקב בבית לבן. יעקב אהב את רחל בת לבן והסכים לעבוד בבית לבן שבע שנים כדי לזכות בה לאישה. לבן נתן לו את לאה, אחותה של רחל…

"וַיֶאֱהַב יַעֲקֹב אֶת רָחֵל וַיֹּאמֶר אֶעֱבָדְךָ שֶׁבַע שָׁנִים בְּרָחֵל בִּתְּךָ הַקְּטַנָּה" (בראשית, פרק כ"ט, פסוק י"ח).