Browsing Archives

פתגמים

אין אדם נתפס בשעת צערו

המשמעות:

כשאדם נמצא בצער או בסערת רגשות, אין להאשים או לשפוט אותו על מה שעשה או על מה שאמר, אפשר להבין אותו ולסלוח לו.

דוגמה:

לא נפגעתי מהדברים שאמרת לי כי אני יודעת שאת עוברת ימים קשים. אֵין אָדָם נִתְפָּּס בִּשְׁעַת צַעֲרוֹ.

המקור:

בבא בתרא ט"ז

 

אין הנַחְתוֹם מֵעִיד על עִיסָתוֹ

המשמעות:

הפירוש המילולי: האופה לא אוביקטיבי בעניין הבצק שהוא מכין.

המשמעות:

אדם לא יכול להיות אוביקטיבי לגבי הדברים שהוא יוצר. אחרים צריכים לומר מה דעתם.

נַחְתוֹם – אופה שאופה לחם

עִיסָה – החומר שממנו עושים את הבצק

מֵעִיד – מספר מה ראה ומה היה

 

אין הקוֹמֶץ מַשְׂבִּיעַ את הָאֲרִי

המשמעות:

הפירוש המילולי: המעט לא מספיק כדי שהאריה הגדול יהיה שבע.

המשמעות: המעט לא מספיק.

קוֹמֶץ – קצת

אֲרִי – אריה

מַשְׂבִּיעַ – אוכל מספק וגורם למישהו לא להיות רעב

המקור:

ברכות ג'

אין כוחו אֶלָא בְּפִיו

המשמעות:

הכוח שלו הוא רק בדיבורים ולא במעשים. הוא יודע רק לדבר יפה, אבל הוא עושה מעט.

פִּיו – הפה שלו

דוגמה:

אנחנו לא מאמינים שראש העיר יקיים את מה שהבטיח. אנחנו מכירים אותו, אין כוחו אלא בפיו.

אין תוֹכוֹ כְּבָרוֹ

המשמעות:

הוא אדם אחר בפנים ואדם אחר בחוץ. הוא אדם צבוע – היפורקריט.

תוֹך – פנים

בַּר – חוץ

במקורת:

ברכות כ"ח: …היה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש.

פתגמים נוספים המביעים את הרעיון:

פיו ולבו אינם שווים

אחד בפה ואחד בלב