Browsing Archives

פתגמים

אַל יִתְהַלֵל חוֹגֵר כִּמְפַתֵחַ

המשמעות:

הפירוש המילולי: מי שיוצא למלחמה וחוגר (לובש) את חגור הקרב – שלא יתפאר מראש בניצחון שלו כאילו כבר פתח את החגורה בסוף המלחמה.

המשמעות: לא להתפאר בדבר לפני שמסיימים לעשות אותו.

חוֹגֵר – שם על גופו חגורה

יִתְהַלֵל: יתפאר, יאמר דברים טובים על עצמו, יאמר על עצמו: הללויה.

מְפַתֵחַ – פותח את החגורה

המקור:

מלכים א' כ' י"א: ויען מלך ישראל ויאמר: דבּרו: אל יתהלל חֹגר כמפתח.

 

 

הערך אל יתהלל חוגר כמפתח נמצא בידיעות: 16.12.23

 

 

אַלְיָה וקוץ בָּהּ

המשמעות:

דבר טוב שיש בו גם מעט רע. יש משהו קטן ששבגללו הדבר לא מושלם.

אַלְיָה – החלק השומני והרך בזנב של הכבשה

קוֹץ –  משהו חד ודוקר

דוגמה:

אני מרוצה מאוד ממקום עבודתי. העבודה מעניינת, השכר גבוה, הבוס נהדר אבל אַלְיָה וקוֹץ בָּה: אני צריך לעבוד שלוש פעמים בשבוע גם בערבים.

מקור:

מסכת ראש השנה, דף י"ז, עמוד א'