Browsing Archives

מילים ומושגים

אדיש

אָדִיש – חסר רגשות כלפי מישהו או משהו, לא אכפת לו.

שם עצם: אֲדִישוּת

 

דוגמאות:

היא מתלהבת מכל דבר והוא בחור אדיש.

הוא הציע לה לנסוע לחו"ל והיא הגיבה באדישות.

אי אפשר להישאר אדיש מול התופעות של טרור בעולם!

די להיות אדישים! צריך לקום לעשות משהו!

 

הערך אדיש נמצא בידיעות: 14.06.16

אוהל

אוֹהֶל – "בית" מבד ברזנט,  tent

רבים: אוֹהֲלִים

חיילים ישנים באוהל

בטיול ישנים באוהל

הקִרקָס מופיע באוהל

בתפילת שחרית כתוב: מה טובו אוֹהֲלֶיךָ יעקב, מִשְכְּנוֹתֶיךָ ישראל!

 

הערך אוהל נמצא בידיעות: 08.08.1604.09.1601.07.18, 04.12.19, 18.06.20, 13.07.20

 

אווירה

אֲווִירָה  אטמוספירה, מצב הרוח הכללי במקום

אווירה טובה, אווירה נעימה, אווירה חמה, אווירה קשה, אווירה מתוחה, אווירה רגועה

יוצרים אווירה, משנים אווירה, מחליפים אווירה, מרגיעים אווירה.

 

הערך אווירה נמצא בידיעות: 22.09.1605.11.1705.06.18, 07.11.19, 22.12.19

 

אולם

אוּלָם – אֲבָל, אַך    בעברית גבוהה: בְּרַם

 

דוגמאות:

יָדַעתִי, אבל שכחתי.

ראיתי אותו, אך לא זכרתי את שמו.

אֲנִי רעב, אבל אני לא רוצה לאכול כי אני בדיאטה.

הוא למד רפואה, ואולם הוא לא רוצה להיות רופא.

 

הערך אולם נמצא בידיעות: 21.08.1613.12.1604.07.1717.09.1701.10.1703.10.1723.10.1704.02.1803.06.18,

29.10.1814.03.19, 30.01.20, 24.03.20, 25.02.20, 08.09.20, 09.09.20, 10.09.20, 29.12.20