Browsing Archives

מילים ומושגים

תקשוב

תִקְשוּב –  E-learning, למידה באמצעות מחשב דרך האינטרנט

השורש: ק.ש.ב

דוגמאות:

משרד החינוך החליט לְתַקשֵב את בתי הספר. לשם כך כתבו תוכנית תִקשוּב לאומית.

 

הערך תקשוב נמצא בידיעות: