Browsing Archives

מילים ומושגים

תנאי

תְנַאי – condition

רבים: תְנָאִים

סמיכות: תְנָאֵי-

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַתְנוּת

תנָאֵי עבודה, תנָאֵי החוזה

בִּתְנַאי שֶ…

תנאי ברור

דוגמאות:

הקונגרס יתקיים באולם הגדול. יש שם תנאים מתאימים: מקום לאלף איש, במה גדולה.

אני מסכים לכל התנאים בחוזה.

ישראל רוצה משא ומתן בלי תנאים מוקדמים. הפלשתינים מציבים תנאים.

תקבל גלידה בתנאי שתאכל את השניצל…

אבוא אליך בתנאי שדני לא יבוא.

נצא לטיול בתנאי שלא יירד גשם.

הוא קיבל מאסר על תנאי – אם הוא יעשה את המעשה הזה שוב הוא ייכנס לבית סוהר.

קיום הטיול מוּתְנָה במזג האוויר וןבמספר הנרשמים.

קבלת התעודה מוּתְנֵית בנוכחות ב-80% מהשיעורים בקורס.

ביא התנתה תנאים רבים לפני שהסכימה להתחתן…

 

הערך תנאי נמצא בידיעות: 

01.11.1627.11.1606.12.1622.12.1605.07.1727.07.1714.08.1718.10.17,

 29.10.1708.11.17

13.11.1725.02.1827.04.1827.05.1830.05.1818.07.1804.04.1908.07.19, 30.07.19, 05.09.1918.12.19, 22.12.19, 09.01.20, 18.05.20, 28.06.20, 30.06.20, 22.11.20, 25.11.20, 30.12.20, 11.01.21, 02.03.21, 08.03.21, 24.03.25, 27.04.21, 10.05.21, 05.09.21, 17.11.21, 06.12.21, 19.12.21, 22.12.21, 03.01.22, 12.01.22, 20.01.22, 26.01.22, 21.02.22, 05.07.22, 25.10.23, 08.11.23, 19.11.23, 21.11.23, 30.11.23, 03.12.23, 16.12.23, 17.12.23, 01.01.24, 18.01.24, 14.02.24, 14.02.24, 19.02.24, 21.02.24, 21.03.24, 26.03.24, 20.05.24, 20.05.24, 23.5.24, 23.5.24, 24.05.24, 05.06.24

 

תנובה

תְנוּבָה – כל הפירות והתוצרת

שם הפועל: לְהָנִיב

הפרה מניבה חלב

העץ מניב פירות

השדה מניב ירקות

ההשקעה בבנק מניבה כסף

המאמצים בעבודה ובלימודים מניבים פירות

ההשקעה בחינוך מניבה פירות בעתיד

חברת "תנובה" היא החברה הגדולה והוותיקה בישראל לייצור חלב ומוצרי חלב

 

הערך תנובה נמצא בידיעות:

10.06.1617.05.1805.06.19, 27.05.20, 28.02.22, 02.06.22, 11.01.24, 10.06.24

 

תנועת נוער

תְנוּעַת נוֹעַר – ארגון של בני נוער: הצופים, הנוער העובד, השומר הצעיר, החלוץ, מכבי הצעיר

בתנועת הנוער יש מדריכים וחניכים

 

הערך תנועת נוער נמצא בידיעות:

 31.10.1621.11.1626.12.1704.06.18

28.06.1807.05.19, 09.02.20, 20.02.20, 26.04.20, 06.07.20, 07.04.21, 14.06.22, 14.06.22, 16.04.24

 

 

 

 

 

 

 

תנחומים

תַנחוּמִים – דברים שאומרים לאדם שבן משפחתו מת

השורש: נ.ח.ם

שם הפועל: לְנַחֵם

שם הפעולה: נִיחוּם

שם עצם: נֶחָמָה

דִברֵי תַנחוּמים, ביקור תַנחוּמים, מברק תַנחוּמים, מכתב תַנחוּמים

וגם: דברי ניחומים, ביקור ניחומים, מברק ניחומים, מכתב ניחומים

ניחום אֲבֵלִים – המנהג לקיים ביקור ניחומים בבית משפחה האבלה על בן המשפחה שמת 

 

הערך תנחומים נמצא בידיעות: 22.08.16, 05.10.1604.04.17, 04.04.17 19.06.17, 26.11.1708.10.1829.10.1813.11.1818.12.1807.02.1903.04.1905.06.19, 05.06.1909.07.19, 06.08.19, 02.05.21, 19.07.21, 25.10.21, 20.03.22, 03.04.22, 27.01.24, 21.05.24