Browsing Archives

מילים ומושגים

תמורה

תְמוּרָה – תַחלִיף, דבר שמקבלים בעד דבר אחר

דוגמאות:

הם מכרו את הבית. הם קיבלו תמורתו מחיר מצוין.

אני מרגיש שאני לא מקבל תמורה על המאמץ שאני משקיע.

הוא תרם מיליון שקל לארגון. הוא לא רצה לקבל דבר בתמורה.

נתתי לה 1000 שקלים תמורת הבטחה שהיא תחזיר לי אותם בשבוע הבא.

כמה שילמתם תמורת הרהיטים?

 

הערך תמורה נמצא בידיעות: 

20.02.1821.02.18, 20.03.1820.03.1804.05.1808.05.18, 09.12.19, 17.12.19, 30.01.20, 12.02.20, 03.12.20, 18.02.21, 24.02.21, 02.03.21, 05.04.21, 06.07.21, 10.10.21, 13.01.22, 11.07.22, 11.08.22

 

תמך

תָמַך עזר

          היה בעד

לתמוך ב… – להיות בְּעַד

וגם: לעזור (גם בכסף)

שם הפעולה: תְמִיכָה

קבוצת תמיכה – קבוצה של אנשים שיש להם בעיה משותפת והם תומכים זה בזה. יש קבוצות תמיכה של משפחות שכולות, של אלמנים ואלמנות, של חולים במחלה.

 

דוגמאות:

הם תומכים בדעתו של ראש הממשלה.

אני תומך בדעתך. גם אני בעד ההסכם.

בבחירות הם תמכו במפלגה החדשה.

הא סטודנט. ההורים תומכים בו ומשלמים את שכר הלימוד.

אחרי שבעלה נפטר החברים תמכו בה. בכל שבת הזמינו אותה לביתם.

 

הערך תמך נמצא בידיעות: 

20.06.16, 20.07.1621.07.1628.07.1603.08.1614.08.1613.09.16,

 25.9.1626.09.16

27.10.1603.11.1610.11.16

05.12.1606.12.1608.12.1622.12.1601.01.1705.01.17, 16.01.1718.01.1721.03.17,  21.03.1718.04.1726.04.1727.04.1730.04.17,

 03.05.1707.05.17, 05.06.1703.07.1710.08.1712.09.1718.09.1723.10.1729.10.1702.11.17,

 28.11.1715.12.1717.12.17,

24.12.1728.12.1731.12.17, 02.01.1802.01.1807.01.1814.01.1818.01.18

21.01.1821.01.1822.01.18

23.01.1801.02.1814.02.1825.02.1804.03.1819.03.1819.03.1822.04.18,

 25.04.1826.04.1801.05.18,

07.05.1809.05.1821.05.1828.05.1803.07.1818.07.1818.07.1819.07.18,

 19.07.1806.09.1810.10.18,

29.11.1802.12.18, 13.12.1817.12.1817.01.1907.03.1922.03.1922.03.1907.04.1919.05.19,

 30.05.1904.06.1906.06.19,

19.06.1914.07.19, 10.09.19, 19.09.1925.09.19, 06.10.1918.11.19, 21.11.19, 27.11.19, 28.11.19, 09.12.19, 12.12.19, 12.12.19, 06.01.20, 14.01.20, 14.01.20, 28.01.20, 29.01.20, 09.02.20, 24.02.20, 24.03.20, 04.05.20, 01.07.20, 15.07.20, 23.07.20, 29.07.20, 24.09.20, 30.09.20, 13.10.20, 03.11.20, 22.12.20, 07.01.21, 14.01.21, 24.01.21, 26.01.21, 14.02.21, 24.02.21, 25.02.21, 02.05.21, 18.05.21, 20.05.21, 23.05.21, 27.05.21, 20.07.21, 11.08.21, 21.10.21, 27.10.21, 11.11.21, 22.11.21, 24.11.21, 20.01.22, 25.01.22, 17.02.22, 27.02.22, 23.03.22, 23.05.22, 24.05.22, 06.06.22, 07.06.22, 07.06.22, 17.06.22, 28.06.22, 08.08.22, 19.10.23, 23.10.23, 01.11.23, 15.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 04.12.23, 06.12.23, 07.12.23, 11.01.24, 11.01.24, 23.01.24, 27.01.24, 29.02.24, 12.03.24, 18.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 02.04.24, 15.04.24, 15.04.24, 12.05.24, 02.06.24, 03.06.24

 

 

 

 

תמצית

תַמְצִית – עיקר, נוזל מרוכז שנסחט מפרי או מצמח ומשמש בסיס למשקה

רבים: תַמְצִיוֹת

שם הפועל: לְתַמְצֵת

שם הפעולה: תִמְצוּת

שם תואר: תַמְצִיתִי

תמצית של מאמר, תמצית של ספר

תמצית תה

 

הערך תמצית נמצא בידיעות: 08.05.18

 

תמרון

תִמְרוֹן תרגיל צבאי / תַכְסִיס, maneuver 

תִּמְרוּן  – תנועה של כוחות צבא להשגת יִתרון צְבאי או לשיפור עֲמָדות מול האויב;

תרגיל צבאי המְדמה תנועת כוחות, לעיתים רק על מפה, נהיגה כלי תחבורה, כגון אונייה או מכונית, במיומנות בעיקר במעברים צרים ומסוכנים, נקיטת תחבולות בידי אדם כדי להביא אחרים לפעול לטובתו או כדי להיחלץ מצרה וכדומה

שם הפועל: לְתַמְרֵן – לפעול בין כמה וכמה גורמים ותפקידים

 

דוגמאות:

צה"ל מתכונן לתִמְרוֹן גדול.

אני לא מצליחה לתמרן בין כל התפקידים בבית לכל המשימות בעבודה

הצלחתי לתמרן בין שתי המכוניות ולחנות.

 

הערך תמרון נמצא בידיעות: 26.09.17, 17.11.23, 07.01.24, 07.02.24