Browsing Archives

מילים ומושגים

תכלית

תַכְלִית – מטרה, יעד, המשמעות והמהות של הדברים

תַכְלִיתִי –  מעשי, שיש לו מטרה

רב תַכְלִיתִי – שיש לו שימושים רבים

לאיזו תַכְלִית? – לְשֵם מה?

חֲסַר תַכְלִית – סתם, ללא מטרה של ממש

 

 

הערך תכלית נמצא בידיעות: 05.10.21

 

 

תכנן

תִכנֵן – עשה תכנית

השורש: ת.כ.נ.ן

שם הפועל: לְתַכנֵן

שם הפעולה: תִכנוּן

הפועל הפסיבי: תוּכְנַן

התקיים כַּמתוּכְנָן – התקיים לפי התכנית

דוגמאות:

מי האדריכל שתכנן את הבניין היפה הזה?

תכננתי להגיע אליך אבל היה כבר מאוחר ולכן לא באתי.

הוא תכנן את הטיול בעצמו, עד הפרט האחרון. 

 

הערך תכנן נמצא בידיעות:

 14.07.1631.07.1612.09.1625.09.1625.09.1618.01.1721.03.17

25.04.1727.06.1705.07.17

15.10.1723.10.1708.11.1723.11.1706.12.1718.12.1719.12.1727.12.17,

 14.01.1830.01.1804.02.18,

06.02.18, 19.02.1819.02.1811.03.1826.03.1807.05.1806.06.1819.06.18,

 15.07.18

26.07.1802.08.1822.01.1911.03.1920.05.1916.06.19, 07.08.19, 12.08.19, 24.09.19, 29.10.19, 07.11.19, 02.12.19, 08.12.19, 15.12.19, 19.12.19, 31.12.19, 12.01.20, 11.03.20, 08.06.20, 09.06.20, 10.12.20, 07.01.21, 12.01.21, 10.02.21, 11.03.21, 25.04.21, 29.04.21, 09.05.21, 20.05.21, 24.06.21, 04.07.21, 21.07.21, 02.08.21, 09.09.21, 08.11.21, 30.11.21, 20.02.22, 21.02.22, 23.02.22, 03.04.22, 01.05.22, 23.05.22, 25.05.22, 14.06.22, 20.06.22, 11.08.22, 15.08.22, 15.08.22, 18.10.23, 31.10.23, 09.11.23, 31.01.24, 19.02.24, 06.03.24, 09.05.24, 17.06.24

 

תכסיס

תַכְסִיס – 'תרגיל', תַחְבּוּלָה, טְרִיק, דרך פעולה לא ישרה כדי להשיג משהו

תַכְסִיסַן –  אדם לא ישר שנוהג בתַכְסִיסָנוּת ועושה תכסיסים כדי להשיג את המטרות שלו.

 

הערך תכסיס נמצא בידיעות: 02.12.20

 

 

תכשיט

תַכשִיט – קישוט שעונדים על הגוף: טבעת, שרשרת, צמיד, עגילים

רבים: תַכשִיטִים

תכשיטים עשויים מכסף, זהב, אבנים יקרות, מעץ, מחומרים נוספים

יש תכשיטים שמצופים זהב

צוֹרֵף: אומן שיוצר תכשיטים

 

הערך תכשיט נמצא בידיעות: 17.09.1625.09.1611.01.18, 25.09.19