Browsing Archives

מילים ומושגים

תהום

תְהוֹם מקום עמוק מאוד, במעמקי הים או האדמה

וגם: הבדל גדול מאוד בין דברים או אנשים

רבים: תְהוֹמוֹת

מֵי תהום – המים מתחת לאדמה

שֵם תואר: תְהוֹמֵי

 

דוגמאות:

הכביש הזה מסוכן מאוד. משני צדדיו יש תהום!

יש ביניהם הבדל תהומי ובכל זאת הם חברים טובים.

הגשמים העשירו את מי התהום.

 

הערך תהום נמצא בידיעות:  12.12.16, 25.07.19, 31.01.24, 30.05.24

תהילה

תְהִילָה – הוד הדר, פרסום של כבוד, fame

זכה לתהילה, שמו זכה לתהילה  – כולם הכירו וכיבדו אותו מאוד

תהילת עולם – כבוד גדול מכל העולם לתמיד

תְהִילִים – ספר בתנ"ך. Psalms, על פי המסורת, המזמורים בו נכתבו על ידי דוד המלך.

 

הערך תהילה נמצא בידיעות: 03.07.1603.07.1624.08.1716.12.18

 

תהליך

תַהֲלִיךprocess

השורש: ה.ל.ך

דוגמאות:

תהליך השלום נמשך שנים רבות…

הוא עובר תהליך של שינוי. קשה לדעת מראש מה יקרה בסוף התהליך.

 

הערך תהליך נמצא בידיעות:

14.07.1610.08.1614.11.1621.12.1624.01.17, 13.06.1728.06.1707.08.1727.08.1715.10.1710.11.1714.11.1706.12.17

11.12.1718.02.1808.03.18,

19.06.1814.08.1805.02.1924.02.1913.03.1913.05.19, 25.07.19, 09.09.19, 10.12.19, 21.02.20, 24.03.20, 06.07.20, 16.12.20, 24.12.20, 07.01.21, 05.05.21, 02.11.21, 27.12.21, 21.02.22, 28.06.22, 23.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 07.01.24, 25.01.24, 01.04.24, 01.04.24