Browsing Archives

מילים ומושגים

תאגיד

תַאֲגִיד – גוף ציבורי, ארגון

השורש: א.ג.ד

הפועל בבניין פיעל: לְאַגֵד – לחבר יחד

הפועל בבניין התפעל: לְהִתאַגֵד – להתחבר יחד עם אחרים

מילים נוספות מהשורש: אֲגוּדָה, אִיגוּד, הִתאַגדוּת  – כולם גופים וארגונים

 

הערך תאגיד נמצא בידיעות: 

03.11.1608.12.1602.04.1724.04.1726.04.1727.04.1705.12.1703.04.1802.05.18,

07.02.19, 29.11.20, 12.07.22

 

 

תאומים

תְאוֹמִים – שני אחים שנולדו באותה לידה

אח תְאוֹם

אחות תְאוֹמָה

זוג תאומים

תאומים זֵהִים – דומים מאוד מאוד

תאומים לא זֵהִים

תאומי סיאם – נולדו מחוברים

 

דוגמאות:

הם תאומים זהים. אני לא יכולה להבחין ביניהם. רק ההורים שלהם מבחינים ביניהם.

מגדלי התאומים בניו יורק נהרסו ב-11.9.2001.

 

הערך תאומים נמצא בידיעות: 14.09.1621.12.16 16.08.1714.03.1827.06.19, 31.07.19

 

תאונה

תְאוּנָה – ACCIDENT

תאונת דרכים

תאונה קַטלָנִית – תאונה שבה נהרגו אנשים

תאונת עבודה

תְאוּנַת פָּגַע וּבָרַח – תאונה שבה הנהג הפוגע בורח מהמקום במקום לעזור לפצועים ולהודיע למשטרה

תאונת אִימוּנִים בצבא

 

הערך תאונה נמצא בידיעות:

17.08.1605.10.1606.10.16, 13.10.162.11.16 19.11.1622.11.16, 24.01.1707.03.1708.08.1721.08.1728.09.1701.10.1714.11.17,

 20.11.1701.01.1803.01.1805.02.18,

11.03.1820.03.1829.04.1801.11.1805.11.1806.11.18, 12.11.1820.11.1817.12.1818.12.1810.02.1912.03.1907.05.1920.05.19, 07.08.19, 10.10.19, 17.11.19, 18.11.19, 09.11.20, 25.11.20, 10.02.21, 27.05.21, 22.10.21, 25.10.21, 26.10.21, 17.11.21, 09.12.21, 04.01.22, 05.01.22, 05.01.22, 13.01.22, 10.02.22, 07.06.22, 12.06.22, 29.05.24

 

תאורה

תְאוּרָה אורות חשמל שמאירים מקום: חדר, חצר, במה, אולם

תְאוּרַת חצר

תאורת חֵירוּם – מדליקים אתה כשיש הפסקת חשמל

תאורה בתיאטרון ובקולנוע

השורש: א.ו.ר

שם הפועל: לְהָאִיר

עבר בבניין הופעל: הוּאַר

אור חדש יָאיר

הֶאָרָה – הֶעָרָה ששופכת אור על הדברים ועוזרת להבין אותם בדרך מיוחדת

 

הערך תאורה נמצא בידיעות: 02.10.17, 21.12.21, 26.12.23

 

תאם

תָאַם – היה כמו שרצו שיהיה, היה דומה למשהו, השתלב

השורש: ת.א.ם

שמות פועל: לְתָאֵם, לְהַתְאִים

שמות הפעולה: תֵיאוּם, הַתְאָמָה

שמות תואר: תוֹאֵם, מַתְאִים

תוארי הפועל: בְּהֶתְאֵם ל…בְּהַתְאָמָה ל…

 

דוגמאות:

הקורס לא תאם את הציפיות שלנו. ציפינו לקורס רציני יותר.

היא חובשת כובע ונועלת נעליים בצבעים תואמים.

החולצה הזאת ממש מתאימה לך. את נראית נהדר.

הם נפרדו אחרי שנה. הם לא מתאימים.

מתאים לך להיפגש מחר?

המנהל למזכירה: תתאמי בבקשה פגישה של כל ראשי המחלקות.

אנחנו נספק את הסחורה בהתאם לדרישת השוק.

הוא לא למד השנה והציונים שלו – בהתאם…

המלון היה בהתאם למחיר ובהתאם לציפיות.

נקיים את הטיול בהתאם למזג האוויר ולמצב הביטחוני.

הוא פעל בהתאם לתכניות, לאפשרויות ולתקציב.

 

הערך תאם נמצא בידיעות:

10.07.1614.09.1612.12.1612.12.1613.03.17, 03.09.17, 04.09.1713.09.1718.09.17,

20.11.1726.11.1729.01.1826.02.1826.02.1826.02.1811.03.1819.03.18

21.06.1801.04.1913.05.19, 22.07.19, 04.08.19, 06.08.19, 22.09.19, 10.10.19, 04.11.19, 31.12.19, 21.01.20, 22.01.20, 28.01.20, 17.03.20, 17.03.20, 04.05.20, 14.07.20, 19.11.20, 16.12.20, 07.01.21, 10.02.21, 16.03.21, 11.04.21, 21.04.21, 01.06.21, 12.08.21, 12.08.21, 14.09.21, 13.12.21, 19.12.21, 02.01.22, 11.01.22, 12.01.22, 09.05.22, 27.06.22, 05.07.22, 10.08.22, 30.10.23, 31.10.23, 14.11.23, 21.11.23, 21.11.23, 30.11.23, 05.12.23, 25.12.23, 11.01.24, 21.01.24, 31.01.24, 06.03.24, 07.03.24, 04.04.24, 15.04.24, 22.05.24, 05.06.24