Browsing Archives

מילים ומושגים

שתל

שָתַל – הכניס צמח לאדמה

השורש: ש.ת.ל

שם הפועל: לִשְתוֹל

שם הפעולה: שְתִילָה

שם עצם: שְתִיל

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשְתִיל

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַשְתָלָה

שותלים פרח, עץ

שותלים מרגל

שותלים אבר בגוף האדם. לפעמים השֶתֶל נקלט ולפעמים השתל נִדְחֶה.

השתלת אבָרים, השתלת שיניים

משתילים שֶתֶל

 

הערך שתל נמצא בידיעות: 11.03.1823.01.1912.03.1913.03.1903.04.19, 04.02.19, 17.02.20, 19.10.20, 06.07.21, 28.12.21, 12.01.22, 10.03.22

 

 

 

שתק

שָתַק – לא דיבר

השורש: ש.ת.ק.

שם הפועל: לִשתוֹק

שם הפעולה: שְתִיקָה

שם הפועל בבניין הפעיל: הִשְתִיק

ארגון 'שוברים שתיקה' – ארגון האוסף עדויות על שירות חיילי צה"ל בשטחים 

דוגמאות:

הוא שתק במשטרה.

הוא שמר על זכות השתיקה בבית המשפט.

היא לא שותקת לרגע. בעלה שַתקָן. כשהוא מתחיל לדבר היא משתיקה אותו…

לפעמים כדאי להקשיב ולשתוק.

אני לא יכולה לעבור על זה בשתיקה!

 

הערך שתק נמצא בידיעות: 08.12.1620.03.1709.12.1710.04.1822.04.1818.07.18, 05.07.20, 15.11.20, 29.11.20, 14.01.21, 08.11.21