Browsing Archives

מילים ומושגים

שרב

שָרָב – חַמסִין, מזג אוויר חם ויבש 

שם תואר: שְרָבִי

דוגמאות:

מחר יהיה שרב בכל חלקי הארץ.

אתמול היה מזג אוויר שרבי בדרום.

בשבת יהיה שרב כָּבֵד. לא נצא לטיול. 

 

הערך שרב נמצא בידיעות:

שריד

 שָׂרִיד –  אדם או חפץ שנשארו אחרי מלחמה, אש, אסון

               חפץ שנשאר מתקופות קדומות

רבים: שְׂרִידִים

השורש: שׂ.ר.ד

שמות פועל: לִשְׂרוֹד

                    לְהִישָׂרֵד

שם הפעולה: הִישָׂרְדוּת

שרידים ארכאולוגיים

 

הערך שריד נמצא בידיעות: 26.10.1601.02.1811.04.1821.05.1801.05.1902.05.1912.05.1921.05.19

 

שריין

שִרְייֵן – שמר מקום

שִרְיוּן – החלטה לשמור ולהבטיח מקום ברשימת מועמדים לכנסת למישהו בלי שיצטרך להיבחר בבחירות כמו כולם

למשל: שיריון מקומות לנשים

לצב יש שריון קשה על הגב זה ה'בית' שלו.

חיל השריון – לוחמים בטנקים

רכב משוריין

 

הערך שריין נמצא בידיעות: 28.09.17

 

שריפה

שְרֵיפָה – הִתפַּשטוּת של אש, דְלֵקָה

השורש: שׂ.ר.ף

שם הפועל: לשׂרוף

שם עצם: שְׂרֵיפָה

דוגמאות:

שְרֵיפָה גדולה פרצה אתמול. השריפה הִשתוֹלְלָה במשך חמש שעות.

הכבאים הצליחו לכבות את השריפה.

הפצע מאוד שורף לי.

 

הערך שריפה נמצא בידיעות: 22.11.1624.11.1624.11.1624.11.16, 05.02.1715.03.17, 29.03.1715.06.1709.08.1715.10.1719.10.17, 10.12.17, 17.12.17, 24.12.1726.03.18, 13.05.1804.06.18,

14.06.1818.06.1805.08.1803.09.1807.10.1825.10.1826.11.1807.01.1931.01.1912.02.1912.02.19

 

שרר

שָׂרַר היה קיים, שלט 

השורש: שׂ.ר.ר

שם הפועל: לְשְׂרוֹר

מילים מהשורש הזה :

שָׂר – מיניסטר

שְׂרָרָה – שלטון, הסמכות לשלוט במדינה

שׂורר שקט / רעש

שׂורר שלום

שׂוררת אווירה טובה / רעה

שׂורר קשר בין אנשים

הערך שרר נמצא בידיעות: 03.07.1717.07.17, 20.07.1717.10.17, 03.12.1704.03.1802.15.18, 30.05.1803.02.19