Browsing Archives

מילים ומושגים

שריד

 שָׂרִיד –  אדם או חפץ שנשארו אחרי מלחמה, אש, אסון

               חפץ שנשאר מתקופות קדומות

רבים: שְׂרִידִים

השורש: שׂ.ר.ד

שמות פועל: לִשְׂרוֹד

                    לְהִישָׂרֵד

שם הפעולה: הִישָׂרְדוּת

שרידים ארכאולוגיים

 

הערך שריד נמצא בידיעות: 

26.10.1601.02.1811.04.1821.05.1801.05.1902.05.1912.05.1921.05.19, 04.06.19, 25.01.20, 01.04.20, 25.01.21, 27.01.21, 07.04.21, 19.05.21, 09.12.2107.04.22, 28.04.22, 28.06.22, 27.10.23, 27.10.23, 03.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 28.01.24, 04.03.24, 02.04.22, 05.05.24, 05.05.24, 05.05.24, 06.05.24, 07.05.24, 20.05.24

 

שריין

שִרְייֵן – שמר מקום

שִרְיוּן – החלטה לשמור ולהבטיח מקום ברשימת מועמדים לכנסת למישהו בלי שיצטרך להיבחר בבחירות כמו כולם

למשל: שיריון מקומות לנשים

לצב יש שריון קשה על הגב זה ה'בית' שלו.

חיל השריון – לוחמים בטנקים

רכב משוריין

 

הערך שריין נמצא בידיעות: 28.09.17, 22.03.22

 

שריר

שְרִיר – Muscle

רבים: שְרִירִים

הִתְכַּווְצוּת שרירם

כְּאֵבֵי שרירים

שריר הלב

מַחֲלַת נִיווּן שְרִירִים – ALS

בשפת הדיבור: לעשות שְריר – להתנגד בתקיפות ובתוקפנות

 

הערך שריר נמצא בידיעות: 

01.10.1714.03.1818.06.1814.08.1830.12.1804.07.19, 15.07.20, 09.07.21, 04.07.22, 19.06.24, 20.06.24

 

שרפה

שְרֵפָה – הִתפַּשטוּת של אש, דְלֵקָה

השורש: שׂ.ר.ף

שם הפועל: לשׂרוף

שם עצם: שְׂרֵיפָה

דוגמאות:

שְרֵפָה גדולה פרצה אתמול. השרפה הִשתוֹלְלָה במשך חמש שעות.

הכבאים הצליחו לכבות את השרפה.

הפצע מאוד שורף לי.

 

הערך שריפה נמצא בידיעות:

22.11.1624.11.1624.11.1624.11.16, 05.02.1715.03.17, 29.03.1715.06.1709.08.1715.10.1719.10.17, 10.12.17, 17.12.17, 24.12.1726.03.18, 13.05.1804.06.18,

14.06.1818.06.1805.08.1803.09.1807.10.1825.10.1826.11.1807.01.19,

 31.01.1912.02.1912.02.19,

26.05.19, 26.05.1927.05.1913.06.1925.06.1930.06.1907.07.19, 18.07.19, 28.10.19, 10.02.20, 19.02.20, 17.05.20, 19.05.20, 16.07.20, 05.08.20, 11.10.20, 24.03.21, 09.05.21, 10.06.21, 16.06.21, 05.08.21, 10.08.21, 16.08.21, 02.11.21, 14.11.21, 10.01.22, 12.06.22, 13.07.22, 27.01.24, 03.02.24, 20.05.24, 20.05.24, 23.5.24, 29.05.24, 04.06.24, 04.06.24, 05.06.24, 24.06.24

 

שרר

שָׂרַר היה קיים, שלט 

השורש: שׂ.ר.ר

שם הפועל: לְשְׂרוֹר

מילים מהשורש הזה :

שָׂר – מיניסטר

שְׂרָרָה – שלטון, הסמכות לשלוט במדינה

שׂורר שקט / רעש

שׂורר שלום

שׂוררת אווירה טובה / רעה

שׂורר קשר בין אנשים

הערך שרר נמצא בידיעות: 03.07.1717.07.17, 20.07.1717.10.17, 03.12.1704.03.1802.15.18, 30.05.1803.02.19, 02.09.19, 08.12.19, 26.03.20, 14.11.21, 26.02.24, 20.05.24