Browsing Archives

מילים ומושגים

שנאה

שִׂנְאָה – הַהפך של: אהבה

שם הפועל: לִשְׂנוֹא

הווה: שׂוֹנֵא, שׂוֹנֵאת, שׂוֹנאִים, שׂוֹנאוֹת

עבר: שָׂנֵאתי, שָׂנָא

דוגמאות:

היא אוהבת לנהוג. הוא שונא לנהוג. כשהם נוסעים יחד תמיד היא נוהגת.

קשה להבין שנאה בין בני משפחה.

 

הערך שנאה נמצא בידיעות: 

29.01.1717.08.1712.11.1702.01.1814.11.1802.01.1911.03.1901.05.19

17.07.19, 05.08.19, 08.12.1912.12.19, 23.01.20, 27.07.20, 29.07.20, 13.10.20, 19.10.21, 30.05.22, 30.06.22, 14.07.22, 06.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 20.02.24