Browsing Archives

מילים ומושגים

שמאי

שַמַאי – מקצוע של אדם שתפקידו להעריך את השווי של משהו

המקצוע: שַמָאוּת

שמאי רכב

שמאי מקרקעין

חברות הביטוח מעסיקות שמאים שבודקים ערך של בית לפני עשיית ביטוח, ערך של נזק בבית או ערך נזק במכונית שעברה תאונה.

 

הערך שמאי נמצא בידיעות: 17.08.16

שמע

שָמַע – קלט באוזניו

השורש: ש.מ.ע

שם הפועל: לִשמוֹעַ

שם הפעולה: שְמִיעָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִישָמַע

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשְמִיעַ

שם הפעולה בבניין התפעל: לְהִשְתַמֵעַ

שמע בקול מישהו – עשה מה שהוא אומר

לְהִישָמַע להוראות: להתנהג לפי ההוראות

מילים נוספות מהשורש: מִשְמַעַת, מַשְמָעוּת

שִימוּעַ – הליך שבו ניתנת הזדמנות לאדם, לפני קבלת החלטה משמעותית בעניינו, להשמיע את טענותיו בעניין זה בפני הגורם המחליט, כדי שישנה את ההחלטה המתגבשת.

שימוע לפני כתב אישום, שימוע לפני פיטורים

 

 

שמיעה סלקטיבית

שמיעה מוסיקלית

ביהדות:

תפילת שמע

נַעֲשֶׂה וְנִשְמַע!

 

הערך שמע נמצא בידיעות:

 05.12.1610.09.1711.09.1712.03.1816.04.1810.05.1818.06.1819.06.18,

 26.06.18, 12.07.18, 15.10.1829.10.1808.11.1801.01.1906.01.1823.01.1912.02.1928.02.19, 28.02.1912.03.1912.03.19

25.03.1902.05.1907.05.1920.05.1911.06.1924.06.19, 12.09.19, 28.10.19, 19.11.19, 08.12.19, 10.12.19, 30.01.20, 17.03.20, 26.03.20, 16.09.20, 07.12.20, 09.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 02.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 17.06.21, 20.07.21, 21.07.21, 05.08.21, 12.10.21, 07.11.21, 23.11.21, 02.01.22, 03.02.22, 02.03.22, 03.03.22, 10.03.22, 29.03.22, 01.05.22, 10.05.22, 31.05.22, 02.06.22, 01.11.23, 23.11.23, 29.11.23, 06.12.23, 10.12.23, 18.12.23, 09.05.24, 12.05.24