Browsing Archives

מילים ומושגים

שליח

שָלִיח – אדם ששלחו אותו לבצע משימה כלשהי

השורש: ש.ל.ח

שם הפועל: לִשלוֹחַ

שם הפעולה: שְלִיחוּת

 

דוגמאות:

הוא יצא לקנדה בשליחות הסוכנות היהודית.

השליחים בקהילות נותנים מידע על ישראל.

השליח הביא לי הביתה את המוצרים שקניתי בסופרמרקט.

 

הערך שליח נמצא בידיעות:

10.07.1614.03.17, 16.03.1719.06.17, 22.06.17, 10.07.1726.10.1730.10.1710.11.17,

15.12.1701.02.18, 05.02.1805.03.1822.05.1817.06.1820.06.1811.10.1801.11.18, 05.11.1823.12.18

29.01.1913.02.1930.04.1913.05.1904.06.19, 01.08.19, 05.09.19, 22.09.19, 24.09.19, 29.10.19, 05.12.19, 19.12.19, 18.02.20, 31.03.20, 30.07.20, 09.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 09.02.21, 27.04.21, 01.06.21, 15.07.21, 10.08.21, 31.08.21, 08.06.22, 30.06.22, 20.07.22, 03.08.22, 20.09.22, 19.10.23, 27.12.23, 14.01.24, 11.04.24, 19.06.24

 

שלילי

שְלִילִי – נגטיבי

השורש: ש.ל.ל

שם הפועל: לִשלוֹל

שם פעולה: שְלִילָה

תשובה שלילית

ציון שלילי

שוללים ממישהו זכויות שהיו לו.

שוללים מנהג רישיון נהיגה אם עבר עברה חמורה.

ההפך: חִיוּבִי

עונים בְּחִיוּב – אומרים : כן.

עונים בִּשְלִילָה – אומרים: לא. 

 

הערך שלילי נמצא בידיעות: 22.12.17, 09.02.20, 20.12.20, 20.01.21, 07.02.21, 27.04.21, 29.04.21, 06.05.21, 08.07.21, 14.07.21, 20.07.21, 25.07.21, 08.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 31.08.21, 29.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 28.11.21, 29.11.21, 06.12.21, 29.12.21, 18.01.22, 30.01.22, 27.05.22, 11.02.24, 03.04.24