Browsing Archives

מילים ומושגים

שלב

שָלָב מדרגה בסולם

רבים: שְלַבִּים

שלב בסולם, שלב בחיים, שלב בתחרות

דוגמאות:

אני מחפשת סולם גבוה עם עשרה שלבים.

נפעל בהדרגה. שלב אחרי שלב. בשלב ראשון נלמד את הנושא.

הוא עלה מהשלב הראשון בתחרות לשלב השני. הוא מקווה לעלות גם לשלב הגמר.

הוא הגיע לשלב קריטי. הוא חייב להחליט.

 

הערך שלב נמצא בידיעות: 22.06.1611.10.1624.01.1705.06.17, 08.06.1714.08.1702.01.1828.01.18

21.03.18,

25.04.1806.06.1803.07.1814.08.1805.11.1808.01.1913.01.1915.01.19

21.02.1907.05.19, 05.08.19, 19.12.19, 06.02.20, 16.04.20, 30.04.20, 05.05.20, 15.07.20, 19.07.20, 21.07.20, 12.10.20, 18.10.20, 22.10.20, 26.10.20, 16.11.20, 19.11.20, 01.12.20, 15.12.20, 17.12.20, 29.12.20, 10.01.21, 02.02.21, 07.04.21, 04.05.21, 21.06.21, 23.06.21, 28.07.21, 05.08.21, 08.08.21, 09.03.22, 12.05.22, 27.06.22, 27.07.22, 25.10.23, 08.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 31.01.24, 14.03.24