Browsing Archives

מילים ומושגים

שכר

שָכָר –  כסף שמקבלים על עבודה

השורש: ש.כ.ר

שם הפועל: לְהִשְׂתַכֵּר

שְׂכַר דירה

שְׂכַר לימוד

שְׂכַר טִרְחָה לעורך דין

 

דוגמאות:

השכר שלו נמוך.

השכר שלי לא עלה כבר שנה.

הוא מקבל שכר לפי שעות.

 

הערך שכר נמצא בידיעות:

 21.09.16, 08.11.1628.11.16, 08.12.16, 08.03.17 06.06.1708.08.17, 10.09.1712.09.17

18.09.1701.10.1716.10.1712.11.1721.11.1726.11.1727.11.1728.11.17

30.11.1704.12.1706.12.17

12.12.1708.01.1816.01.1801.02.18, 08.03.1827.03.1821.06.1803.07.1806.11.1819.11.1829.11.1811.12.18,

13.01.1810.03.1908.04.1912.05.19, 30.07.19, 05.12.19, 05.02.20, 19.03.20, 30.06.20, 07.07.20, 19.07.20, 30.07.20, 09.09.20, 22.09.20, 23.09.20, 18.11.20, 19.11.20, 31.08.21, 26.10.21, 24.11.21, 05.01.22, 24.05.22, 31.05.22, 09.06.22, 12.06.22, 13.06.22, 14.06.22, 15.06.22, 16.06.22, 19.06.22, 20.06.22, 27.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 11.07.22, 11.08.22, 12.11.23, 16.11.23, 05.12.23, 05.02.24, 13.03.24, 01.04.24, 02.05.24, 30.05.24, 21.06.24

 

 

 

 

שכר (פועל)

שָכַר – שילם כסף לבעל רכוש (דירה, חנות, מכונית, אולם) כדי  לגור בהם ולהשתמש בהם

אדם שוכר דירה מבעל דירה.

בעל דירה משכיר את הדירה לדייר.

הדייר (השוכר)  משלם לבעל הדירה (המשכיר) שכר דירה.

 

הערך שכר נמצא בידיעות: 25.09.1601.11.17, 05.02.1806.06.18, 20.04.21, 31.05.21, 16.11.23, 11.02.24, 13.03.24