Browsing Archives

מילים ומושגים

שכיר

שָׂכִיר – עובד אצל מישהו ומקבל שכר

שָׂכִיר, שְׂכִירה, שִׂכירִים, שְׂכִירוֹת

ההפך: עַצמָאִי, אדם שאינו עובד אצל מישהו אחר

דוגמאות:

הוא עובד שכיר בחברה של אבא שלו.

הוא שכיר וחולם להיות עצמאי.

הוא לא מרוצה מהמשכורת שלו כשכיר. הוא רוצה להקים חברה משלו. 

 

הערך שכיר נמצא בידיעות: 08.12.1608.03.1708.03.18, 18.12.1810.03.1908.04.19, 05.12.19, 17.03.20, 31.03.20, 12.07.20, 06.05.21, 05.01.22, 05.01.22, 05.02.24, 09.07.24