Browsing Archives

מילים ומושגים

שיווק

שִיווֵק – הוציא מוצרים למכירה

השורש: ש.ו.ק

שם הפועל: לשווק

שם הפעולה: שיווּק
דוגמאות:

הם משַווקים את הסחורה לחנויות וגם בטלפון.

השיווּק שלהם אגרסיבי. אני לא אוהבת את זה.

הוא למד שיווּק ופרסום.

 

הערך שיווק נמצא בידיעות: 15.08.1608.09.1617.09.1706.09.1801.01.19, 25.01.21, 12.11.23

 

 

 

שיחק

שִׂיחֵק – הִשְתַעֲשֵע

עסק בספורט: כדורסל, כדורגל, טניס

עשה תפקיד דרמטי בתיאטרון או בקולנוע

השורש: ש.ח.ק

שם הפועל: לְשַׂחֵק

שם עצם: מִשְׂחָק: משחק כדורסל, משחק לגו…

מקצוע: שַׂחְקָן, שַׂחְקָנִית

שחקן – שחקן כדורסל, שחקן כדורגל, שחקן טניס,

שחקן פוקר, שחקן ברידג', שחקן שחמט

שחקן תיאטרון

שחקן קולנוע

משחק גְמָר – משחק אחרון בתחרות ספורט

שימו לב!

בעברית (לעומת שפות אחרות): משחקים טניס, משחקים בכדור, משחקים בתיאטרון ובקולנוע

אבל: מנגנים בפסנתר, מנגנים בצ'לו

 

 

הערך שיחק נמצא בידיעות:

 04.09.1728.11.1707.12.17, 17.12.1718.03.1819.03.1821.05.1829.05.1807.06.18,

12.07.1816.07.1823.07.1802.12.1807.02.1904.03.19, 28.11.19, 10.12.19, 09.01.20, 25.03.20, 17.06.20, 09.07.20, 26.10.20, 26.11.20, 25.01.21, 22.07.21, 09.08.21, 04.10.21, 14.10.21, 22.10.21, 23.11.21, 09.01.22, 20.01.22, 02.06.22, 02.06.22, 28.06.22, 11.02.24, 16.04.24, 15.07.24

 

 

 

 

 

שיטפון

שִיטָפוֹן (ז')  כמות גדולה מאוד של מים שמכסים שטח יבש

רבים: שִיטְפוֹנוֹת

חֲשָש מִשִיטְפוֹנוֹת

דוגמאות:

בחורף יש חֲשָש משיטפונות בנחלים בנגב.

דני לא סגר היטב את הברז. כשחזר הביתה מצא שיטפון במטבח ובסלון. כל השטיחים נִרְטְבוּ מהמים.

 

הערך שיטפון נמצא בידיעות: 14.11.1622.03.1703.04.1726.04.1827.04.1830.04.1811.11.1828.02.19, 29.10.19, 09.12.19, 06.12.20, 18.07.21, 19.07.21, 18.02.24

 

שייך

שַייָך – של מישהו, של משהו

השורש: ש.י.ך

שם הפועל בבניין פיעל: לְשַייֵך

שם הפעולה בבניין פיעל: שִיוּך

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשְתַייֵך

שם הפועל בבניין התפעל: הִשְתַייְכוּת

שם עצם: שַייָכוּת

חפץ או בית שייכים למישהו

נשתייכים לקבוצה, לארגון

בסלנג? מה זה שייך לעניין?! זה לא שייך!!

 

הערך שייך נמצא בידיעות: 30.11.17, 15.12.1722.12.1723.07.1831.01.1918.03.1921.07.19, 20.04.21, 25.05.21, 03.04.22, 06.03.24, 15.07.24

 

 

 

 

 

 

שיכור

שִיכּוֹר – אדם ששתה הרבה יין

שם עצם: שִכְרוּת

שם הפועל: לְהִשְתַכֵּר

שֵכָר – יין, משקה אלכוהולי

שִיכָּרוֹן – טשטוש חושים כתוצאה משתיית אוכוהול, הרגשה פנטסטית, התלהבות גדולה

שִיכְרוֹן חוּשִים

 

הערך שיכור נמצא בידיעות: 

11.03.18, 12.06.22

 

 

שילב

שִילֵב – הכניס משהו לתוך מערכת של דברים או בין דברים, עשה כמה דברים באותו זמן

השורש: ש.ל.ב

שם הפועל: לְשַלֵב

שם הפעולה: שִילוּב

הפועל בבניין הִתפַּעֵל: לְהִשתַלֵב

שם הפעולה: הִשתַלבוּת – אינטגרציה

 

דוגמאות:

הגננת ביקשה מהילדים לשבת בשקט ולשלב ידיים.

אני מצליחה לשלב עבודה עם אִימָהוּת.

הוא משלב לימודי פסיכולוגיה ופילוסופיה.

הם שילבו אותו בכיתת מצטיינים. הוא השתלב מצוין בכיתה החדשה.

העולה החדש השתלב בכיתה גבוהה.

האולפן וידיעת עברית תורמים להשתלבות טובה בישראל.

 

הערך שילב נמצא גם בידיעות:

23.2.1608.08.1619.09.16 14.12.1613.02.1718.04.1708.05.1709.05.1719.06.1702.10.17

31.10.1720.11.1707.12.1726.12.1730.01.1820.02.1821.05.1823.07.18

08.08.1805.06.1904.07.1911.07.19, 19.01.20, 30.09.20, 05.11.20, 03.12.20, 06.02.21, 24.03.25, 24.03.21, 14.07.21, 12.08.21, 13.09.21, 30.12.21, 26.01.22, 17.06.22, 18.01.24, 18.02.24, 09.03.24, 01.04.24, 22.05.24, 30.05.24