Browsing Archives

מילים ומושגים

שירות

שֵירוּת – Service

שירותי כיבוי

שירותי הצלה

שירות ביטחון

שירות צבאי: שירות חובה, שירות מילואים, שירות קבע

שירות עצמי

שירות לאומי: מי שאינו משרת בצה"ל יכול לשרת את המדינה במקומות אחרים. למשל: בבתי חולים.

שנת שירות: שנת התנדבות לשירות לאומי של צעירים לפני הגיוס לצה"ל: בבתי ספר, בפריפריה, ועוד.

השורש: ש.ר.ת

שם הפועל: לְשָרֵת – להיות חייל או לעבוד בשביל מישהו

שם הפעולה: שֵירוּת

מקצוע: שָרָת – עוזר טכני, אב בית בבית הספר 

            מְשָרִת – עובד אצל המלך

דוגמאות:

אסור להיכנס למים בחוף שאין בו שירותי הצלה!

חיילים משרתים בצה"ל 3 שנים. אחרי 3 שנות שירות הם משתחררים.

בצה"ל יש: שירות חובה, שירות קבע, שירות מילואים.

– איפה אתה משרת?

– בגולני!

האוכל במסעדה היה טעים אבל השירות לא.

השירות היה טוב, אבל האוכל לא…

זו מסעדה בשירות עצמי. אין בה מלצרים.

כשמקבלים חשבון במסעדה צריכים לבדוק אם השירות כלול או שהמחיר לא כולל שירות.

אנחנו משאירים למלצר תמיד 15-10 אחוזים דמי שירות.

המקרר החדש התקלקל. פנינו לשירות התיקונים של החברה.

לא הייתי מרוצה מהשירות של החברה וביקשתי לדבר עם שירות הלקוחות. הם ביקשו שאכתוב מכתב.

תעשה את זה בעצמך! אני לא המשרתת שלך!

 

הערך שירות נמצא בידיעות:

20.06.1608.07.16, 10.07.16, 24.07.1616.11.1617.11.1604.12.1624.01.17 , 20.03.17 , 26.03.17,  04.06.1712.06.1729.06.17, 06.08.1727.08.1706.09.1713.09.1701.10.17, 30.10.1727.11.17,  26.12.1718.01.1808.02.1818.02.1820.02.1811.03.18

09.05.1828.06.1818.07.18

30.07.1803.09.1803.10.18, 12.11.1815.01.1924.02.1926.02.1910.03.1925.03.1908.04.1929.04.19,

 01.05.19,

23.07.19, 24.07.19, 11.09.1917.9.19, 17.11.19, 01.12.19, 01.12.19, 04.12.19, 17.12.19, 09.02.20, 21.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 04.05.20, 30.06.20, 02.07.20, 07.07.20, 15.09.20, 24.09.20, 27.11.20, 14.12.20, 12.01.21, 21.01.21, 25.01.21, 27.01.21, 11.02.21, 04.03.21, 24.06.21, 24.06.21, 15.07.21, 25.10.21, 20.12.21, 28.12.21, 05.01.22, 26.01.22, 31.01.22, 16.02.22, 06.03.22, 15.03.22, 13.06.22, 22.06.22, 07.07.22, 19.07.22, 20.07.22, 31.07.22, 12.11.23, 14.11.23, 05.12.23, 31.01.24, 05.02.24, 05.02.24, 12.02.24, 14.02.24, 15.02.24, 29.02.24, 03.03.24, 06.03.24, 09.03.24, 14.03.24, 18.03.24, 28.03.24, 31.03.24, 01.04.24, 30.04.24, 16.05.24, 28.05.24, 31.05.24, 10.06.24, 16.06.24, 17.06.24, 30.06.25, 07.07.24

  

 

שירת

שֵירַת – עבד בשביל מישהו, היה חייל בצבא

השורש: ש.ר.ת

שם הפועל: לְשָרֵת

שם הפעולה: שִירוּת

מקצוע: שָרָת – עוזר טכני, אב בית בבית הספר 

            מְשָרִת – עובד אצל המלך

 

דוגמאות:

חיילים משרתים בצה"ל 3 שנים. אחרי 3 שנות שירות הם משתחררים.

בצה"ל יש: שירות חובה, שירות קבע, שירות מילואים.

– איפה אתה משרת?

– בגולני!

הוא בן יחיד. הוא ביקש לשרת קרוב לבית.

האוכל במסעדה היה טעים אבל השירות לא.

השירות היה טוב, אבל האוכל לא…

זו מסעדה בשירות עצמי. אין בה מלצרים.

כשמקבלים חשבון במסעדה צריכים לבדוק אם השירות כלול או שהמחיר לא כולל שירות.

אנחנו משאירים למלצר תמיד 15-10 אחוזים דמי שירות.

לא הייתי מרוצה מהשירות של החברה וביקשתי לדבר עם שירות הלקוחות. הם ביקשו שאכתוב מכתב.

תעשה את זה בעצמך! אני לא המשרתת שלך!

 

הערך שירת נמצא בידיעות:

 03.08.1607.11.1604.01.1729.03.1719.04.1703.07.1723.10.17,

 26.10.1707.11.17,

19.11.1726.12.1706.01.1818.01.1823.01.1807.06.1801.08.1802.08.18,

 08.08.18, 16.12.1827.12.18

22.01.1920.02.1907.04.1907.05.1906.06.19, 05.09.19, 11.11.19, 08.06.20, 23.06.20, 31.08.20, 28.10.20, 02.06.21, 02.06.21, 17.06.21, 02.08.21, 12.10.21, 25.10.21, 30.11.21, 21.12.21, 01.03.22, 16.05.22, 31.05.22, 06.06.22, 14.06.22, 14.06.22, 30.06.22, 01.08.22, 20.12.23, 01.04.24, 18.06.24