Browsing Archives

מילים ומושגים

שיפור

שִיפּוּר  – שִינוּי  לטובה

שם הפועל: לְשַפֵּר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשְתַפֵּר

דוגמאות:

המורה לתלמיד: אתה צריך לְשַפֵּר את הציונים שלך באנגלית.

חל שיפור במצב הכלכלי שלהם. המצב של אח שלהם לא השתפר.

יש שיפור במצב החולה. אם המצב ימשיך להשתפר הוא ישתחרר מבית החולים בקרוב.

 

הערך שיפור נמצא בידיעות: 

11.08.1601.11.16, 10.11.1621.11.1603.01.1716.01.1718.01.1721.03.1720.04.17 , 13.08.1715.08.1724.09.1716.10.17, 12.12.1722.01.1812.02.1818.03.1824.05.1817.06.1828.06.1811.10.18, 25.10.1815.11.1816.11.1812.12.1823.12.1824.12.18, 30.07.19, 31.10.19, 17.11.19, 10.12.19, 06.02.20, 17.03.20, 02.06.20, 23.07.20, 17.06.21, 28.06.21, 13.07.21, 12.08.21, 04.04.22, 07.07.22, 28.07.22, 25.10.23, 16.11.23, 29.11.23, 10.12.23, 07.01.24, 08.01.24, 10.01.24, 14.01.24, 18.01.24, 19.02.24, 10.06.24, 23.06.24

 

שיפץ

שִיפֵּץתיקן ושיפר את הדבר

השורש:ש.פ.ץ

שם הפועל: לְשַפֵּץ

שם הפעולה: שִיפּוּץ

עבר בבניין פועל: שוּפַּץ

שם תואר: מְשוּפָּץ

 

דוגמאות:

הם משפצים את הבית. השיפוץ יימשך כמה חודשים ויעלה הרבה כסף.

קנינו את הדירה בזול כי צריכים לשפץ אותה.

קנינו דירה מְשוּפֶּצֶת. אפשר להיכנס אליה כבר מחר.

המוזיאון סגור לרגל שיפוצים.

 

הערך שיפץ נמצא בידיעות: 26.03.1727.03.1723.07.1722.08.1712.03.1807.10.1818.07.19, 12.01.20, 19.01.20, 17.03.20, 11.07.21, 03.04.24