Browsing Archives

מילים ומושגים

שיכור

שִיכּוֹר – אדם ששתה הרבה יין

שם עצם: שִכְרוּת

שם הפועל: לְהִשְתַכֵּר

שֵכָר – יין, משקה אלכוהולי

שִיכָּרוֹן – טשטוש חושים כתוצאה משתיית אוכוהול, הרגשה פנטסטית, התלהבות גדולה

שִיכְרוֹן חוּשִים

 

הערך שיכור נמצא בידיעות: 

11.03.18, 12.06.22