Browsing Archives

מילים ומושגים

שוליים

שוּלַיִים – צד הכביש

יחיד: שוּל

בדף במחברת יש שוליים

לכביש יש שוליים

השכבות הסוציואקונומיות הנמוכות נמצאות בשולי החברה

הערת שוליים: הערה הנכתבת מחוץ לטקסט

עניין שולי – לא מרכזי, משהו לא חשוב

 

הערך שוליים נמצא בידיעות: 24.06.1605.07.17, 02.11.21

 

שום

שוּם – ירק חריף garlic

משהו

 

בצירופים:

שום דבר – לא כלום

בשום אופן – לא ולא, באף דרך

בשופ פנים – לא ולא, באף דרך

על שום מה?  – למה? לשם מה?

משום ש… – מפני ש…

משום מה – מסיבה כלשהי

 

הערך שום נמצא בידיעות: 18.12.16
 

שומן

שוּמָן – ליפידים

השורש: ש.מ.ן

שם הפועל: לְהַשְמִין

עבר: שָמֵן

שם התואר: שָמֵן, שְמֵנָה, שְמֵנִים שְמֵנוֹת

שם הפעולה: הַשְמָנָה

דוגמאות:

יש לי שומנים בדם. אני חייב להתחיל לעשות דיאטה וספורט.

בתקופת המבחנים שָמַנתִי. אכלתי המון שַמֶנֶת. אני ממש שְמֵנָה.

הַהַשמָנָה היא המחלה של האדם המודרני.

ילדים רבים סובלים מהשמָנָה.

 

הערך שומן נמצא בידיעות: 18.01.1822.05.18, 02.12.19, 05.01.22

 

שופט

שוֹפֵט – מחליט מי אשם ומי זכאי (בבית המשפט), מי צודק (בין אנשים), מי זוכה במקום הראשון (בתחרות).

יש שופטים בבתי משפט, בתחרויות, במגרש הספורט.

השורש: ש.פ.ט

שם הפועל: לשפּוֹט

דוגמאות:

השופט יושב על כס המשפט.

הוא שופט בבית המשפט המחוזי. היא שופטת בבית המשפט העליון.

קשה לי לשפוט מי מהם מנגן יפה יותר. 

חֶבֶר השופטים בתחרות בחר בה למלכת היופי של ישראל.

הקהל במגרש צעק: השופט הביתה!!!!

 

 

הערך שופט נמצא בידיעות:

 07.05.1728.06.1706.09.1712.09.1702.10.1731.10.1701.02.1821.02.18

08.04.18,

07.05.1828.05.1817.10.1825.11.1802.12.1812.12.1816.12.1817.01.19, 30.01.1924.02.19, 27.02.1905.03.19, 18.031910.04.1903.06.1904.06.19, 11.06.19, 17.06.19, 12.08.19, 04.09.19, 09.09.19, 17.09.19, 22.10.19, 31.10.19, 28.11.19, 19.12.19, 22.12.19, 30.01.20, 30.01.20, 13.02.20, 21.02.20, 24.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 16.04.20, 11.05.20, 19.05.20, 21.05.20, 30.06.20, 09.07.20, 20.07.20, 12.11.20, 22.11.20, 30.12.20, 07.01.21, 19.01.21, 27.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 05.04.21, 20.04.21, 26.04.21, 29.04.21, 21.06.21, 28.06.21, 01.07.21, 06.07.21, 13.07.21, 08.08.21, 04.10.21, 08.10.21, 26.10.21, 07.11.21, 14.11.21, 23.11.21, 28.12.21, 05.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 08.02.22, 22.02.22, 07.06.22, 26.06.22, 11.07.22, 25.07.2203.08.22, 11.08.22, 19.10.23, 20.12.23, 08.01.24, 11.01.24, 31.01.24, 11.02.24, 19.02.24, 18.03.24, 10.07.24

 

שורה

שוּרָה – אנשים או חפצים הנמצאים זה ליד זה בקו ישר

בטקסט יש שורות.

החיילים מסתדרים בשורות.

באולם יש שורות של כיסאות.

בכרטיס קולנוע כתובים מספר השורה ומספר הכיסא.

אדם מן השורה / אזרח מן השורה – אדם רגיל

אדם מן השורה הראשונה – מהטובים ביותר

השורה התחתונה / השורה האחרונה: סיכום הדבר בקיצור

לִפנִים מִשוּרַת הדין – לא כפי שנהוג בדרך כלל עם כולם, באופן יוצא מן הכלל, באופן חריג

לקרוא בין השורות – להבין גם את מה שלא כתוב בצורה מפורשת

להתנהג כַּשורה  להתנהג כמו שצריך, כמו שמקובל

דוגמאות:

המנהל: אנחנו מאשרים לך את החופשה בתקופה זו של לחץ בעבודה. אנחנו עושים זאת רק הפעם, לפנים משורת הדין, כי אתה עובד חרוץ.

הוא רופא מהשורה הראשונה.

אל תספר לי את כל הפרטים. תגיד רק מה השורה התחתונה. קנית או לא?

הוא בחור חכם. הוא קורא בין השורות גם את מה שהיא לא אומרת.

אני אוהבת לשבת בשורה הראשונה כדי לראות ולשמוע היטב.

 

הערך שורה נמצא בידיעות: 20.12.1623.01.1724.01.1722.11.1729.01.1801.02.1810.05.1811.03.1914.03.19, 16.02.21, 02.03.21, 27.04.21, 05.05.21, 02.06.21, 14.07.21, 30.09.21, 02.11.21, 10.11.21, 11.11.21, 15.12.21, 13.02.22, 16.11.23, 14.03.24, 19.03.24

 

שותף

שוּתָף – פרטנר, מישהו שעובדים יחד איתו

שוּתָף, שוּתָפָה, שוּתָפִים, שוּתָפוֹת

השורש: ש.ת.ף

שם הפועל: לְשַתֵף

שם הפועל: שִיתוּף

שם הפועל בבניין הִתְפָּעֵל: לְהִשְתַתֵף

שם הפעולה בבניין הִתפעל: הִשְתַתַפוּת

שם עצם: שוּתָפוּת

שם תואר בבניין פועל: מְשוּתָף

ושות': כך כותבים בקיצור כשיש בחברה בעלים ושותפים. לדוגמה: יצחק כהן ושות'

דוגמאות:

בעסק הזה יש שלושה שותפים. השותָפוּת הזאת מצליחה כבר עשר שנים.

ההורים שותפים בכל ההחלטות.

היא מחליטה לבד. הוא לא שותף בהחלטות.

היא גרה בדירה עם שותף ושתי שותפות.

יש להם שפה משותפת. הם מבינים מצוין זה את זה.

אני גר בבית פרטי. הם גרים בבית משותף. יש בבניין חמש קומות, 20 דירות.

 

הערך שותף נמצא בידיעות: 

27.03.17, 29.03.1715.06.1720.07.1708.08.1712.09.1702.10.1726.10.1729.10.17,

 07.11.1710.11.1712.11.17

14.11.1719.11.1721.11.1701.12.1711.12.1715.12.1720.12.1731.12.17

31.12.1714.01.1822.01.18,

25.01.1828.01.1829.01.1801.02.1812.03.1826.04.1829.04.1830.04.18

30.04.1801.05.1806.05.18,

09.05.1809.05.1810.05.1816.05.1824.05.1831.05.1804.06.1806.06.18

12.06.1812.06.1814.06.18,

25.06.1828.06.1828.06.1801.07.1809.07.1810.07.1818.07.1823.07.18,

 23.07.18

24.07.1824.07.1825.07.1830.07.1801.08.1802.08.1814.08.1814.08.18,

 03.09.1803.10.1804.10.18

04.10.18, 08.10.1810.10.1811.10.1815.10.1818.10.1828.10.1829.10.1829.10.18

04.11.18, 08.11.1813.11.18,

14.11.1815.11.1826.11.1802.12.18, 02.12.1827.12.1827.12.1802.01.1909.01.1913.01.1922.01.1923.01.19,

24.01.1903.02.1905.02.1911.02.1912.02.1913.02.1913.02.19, 13.02.1914.02.19, 20.02.1911.03.19,

 13.03.1924.03.1901.04.19, 29.04.1901.05.1907.05.1926.05.1903.06.1906.06.1917.06.1901.07.19

08.07.19,

10.07.1916.07.1918.07.19, 22.07.1923.07.19, 29.07.19, 01.08.19, 04.08.19, 05.08.19, 05.09.19, 08.09.19, 15.09.19,

22.09.1923.09.19, 03.10.19, 06.10.19, 10.10.19, 29.10.19, 29.10.19, 04.11.19, 10.12.19, 11.12.19, 12.12.19, 23.01.20, 25.01.20, 28.01.20, 04.02.20, 09.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 19.02.20, 24.02.20, 24.03.20, 16.04.20, 26.04.20, 02.06.20, 17.06.20, 18.06.20, 25.06.20, 30.06.20, 13.07.20, 19.07.20, 03.09.20, 17.09.20, 14.10.20, 15.10.20, 25.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 10.11.20, 12.11.20, 10.12.20, 29.12.20, 19.01.21, 06.02.21, 16.02.21, 16.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 02.05.21, 04.05.21, 09.05.21, 12.05.21, 23.05.21, 23.05.21, 10.06.21, 13.06.21, 14.06.21, 15.06.21, 17.06.21, 17.06.21, 21.06.21, 06.07.21, 08.07.21, 08.07.21, 25.07.21, 26.07.21, 27.07.21, 28.07.21, 08.08.21, 11.08.21, 12.08.21, 09.09.2, 12.09.21, 05.10.21, 07.10.21, 19.10.21, 19.10.21, 24.10.21, 26.10.21, 27.10.21, 02.11.21, 08.11.21, 09.11.21, 10.11.21, 10.11.21, 23.11.21, 23.11.21, 25.11.21, 02.12.21, 06.12.21, 08.12.21, 12.12.21, 23.12.21, 28.12.21, 14.01.22, 17.01.22, 20.01.22, 25.01.22, 31.01.22, 02.02.22, 14.02.22, 16.03.22, 22.03.22, 05.04.22, 25.04.22, 26.04.22, 01.05.22, 27.05.22, 17.06.22, 27.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 05.07.22, 06.07.22, 10.07.22, 11.07.22, 12.07.22, 14.07.22, 17.07.22, 20.07.22, 21.07.22, 28.07.22, 11.08.22, 18.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 23.10.23, 31.10.23, 06.11.23, 09.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 14.11.23, 14.11.23, 19.11.23, 23.11.23, 03.12.23, 18.12.23, 19.12.23, 20.12.23, 27.12.23, 27.12.23, 01.01.24, 10.01.24, 17.01.24, 21.01.24, 28.01.24, 29.01.24, 30.01.24, 07.02.24, 14.02.24, 22.02.24 ,25.02.24, 29.02.24, 03.03.24, 11.03.24, 17.03.24, 19.03.24, 14.04.24, 16.04.24, 09.05.24, 19.05.24, 23.05.24, 30.05.24, 02.06.24, 19.06.24, 10.07.24