Browsing Archives

מילים ומושגים

שורה

שוּרָה – אנשים או חפצים הנמצאים זה ליד זה בקו ישר

בטקסט יש שורות.

החיילים מסתדרים בשורות.

באולם יש שורות של כיסאות.

בכרטיס קולנוע כתובים מספר השורה ומספר הכיסא.

אדם מן השורה / אזרח מן השורה – אדם רגיל

אדם מן השורה הראשונה – מהטובים ביותר

השורה התחתונה / השורה האחרונה: סיכום הדבר בקיצור

לִפנִים מִשוּרַת הדין – לא כפי שנהוג בדרך כלל עם כולם, באופן יוצא מן הכלל, באופן חריג

לקרוא בין השורות – להבין גם את מה שלא כתוב בצורה מפורשת

להתנהג כַּשורה  להתנהג כמו שצריך, כמו שמקובל

דוגמאות:

המנהל: אנחנו מאשרים לך את החופשה בתקופה זו של לחץ בעבודה. אנחנו עושים זאת רק הפעם, לפנים משורת הדין, כי אתה עובד חרוץ.

הוא רופא מהשורה הראשונה.

אל תספר לי את כל הפרטים. תגיד רק מה השורה התחתונה. קנית או לא?

הוא בחור חכם. הוא קורא בין השורות גם את מה שהיא לא אומרת.

אני אוהבת לשבת בשורה הראשונה כדי לראות ולשמוע היטב.

 

הערך שורה נמצא בידיעות: 20.12.1623.01.1724.01.1722.11.1729.01.1801.02.1810.05.1811.03.1914.03.19, 16.02.21, 02.03.21, 27.04.21, 05.05.21, 02.06.21, 14.07.21, 30.09.21, 02.11.21, 10.11.21, 11.11.21, 15.12.21, 13.02.22, 16.11.23, 14.03.24, 19.03.24