Browsing Archives

מילים ומושגים

שופט

שוֹפֵט – מחליט מי אשם ומי זכאי (בבית המשפט), מי צודק (בין אנשים), מי זוכה במקום הראשון (בתחרות).

יש שופטים בבתי משפט, בתחרויות, במגרש הספורט.

השורש: ש.פ.ט

שם הפועל: לשפּוֹט

דוגמאות:

השופט יושב על כס המשפט.

הוא שופט בבית המשפט המחוזי. היא שופטת בבית המשפט העליון.

קשה לי לשפוט מי מהם מנגן יפה יותר. 

חֶבֶר השופטים בתחרות בחר בה למלכת היופי של ישראל.

הקהל במגרש צעק: השופט הביתה!!!!

 

 

הערך שופט נמצא בידיעות:

 07.05.1728.06.1706.09.1712.09.1702.10.1731.10.1701.02.1821.02.18

08.04.18,

07.05.1828.05.1817.10.1825.11.1802.12.1812.12.1816.12.1817.01.19, 30.01.1924.02.19, 27.02.1905.03.19, 18.031910.04.1903.06.1904.06.19, 11.06.19, 17.06.19, 12.08.19, 04.09.19, 09.09.19, 17.09.19, 22.10.19, 31.10.19, 28.11.19, 19.12.19, 22.12.19, 30.01.20, 30.01.20, 13.02.20, 21.02.20, 24.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 16.04.20, 11.05.20, 19.05.20, 21.05.20, 30.06.20, 09.07.20, 20.07.20, 12.11.20, 22.11.20, 30.12.20, 07.01.21, 19.01.21, 27.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 05.04.21, 20.04.21, 26.04.21, 29.04.21, 21.06.21, 28.06.21, 01.07.21, 06.07.21, 13.07.21, 08.08.21, 04.10.21, 08.10.21, 26.10.21, 07.11.21, 14.11.21, 23.11.21, 28.12.21, 05.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 08.02.22, 22.02.22, 07.06.22, 26.06.22, 11.07.22, 25.07.2203.08.22, 11.08.22, 19.10.23, 20.12.23, 08.01.24, 11.01.24, 31.01.24, 11.02.24, 19.02.24, 18.03.24, 10.07.24