Browsing Archives

מילים ומושגים

שהה

שַהַה נמצא במקום

השורש: ש.ה.ה

שם הפועל: לְשְהוֹת

שם הפעולה: שְהִייָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשהוֹת – לגרום לדבר להתמשך זמן רב יותר 

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַשְהָיָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשְתַהוֹת – לעשות דבר במשך זמן רב יותר מהתכנית 

שם הפעולה בבניין התפעל: הִשתַהוּת

 

דוגמאות:

שהינו בשדה התעופה באיסטנבול רק כמה שעות בדרך למזרח.

הם החליט להשהות את ביצוע התכנית עד שתתקבל החלטה סופית איך להמשיך ועד שיתקבל הכסף.

האישה לבעל: אל תשתהה בעבודה יותר מדי שעות היום. חזור הביתה מוקדם!

הם התבקשו לשלם את החוב מיד. אם ישתהו – יצטרכו לשלם קנס כספי גדול.

 

הערך שהה נמצא בידיעות: 

18.09.1620.09.1621.09.1625.01.1702.02.1709.06.17, 03.07.1717.01.1814.05.18,

15.05.1814.08.1807.10.1805.03.1914.05.1901.07.19 , 04.07.1908.07.19,

 16.07.19, 31.07.19, 12.08.19, 01.09.19, 05.09.1925.09.19, 07.10.19, 08.01.20, 18.02.20, 23.02.20, 01.03.20, 04.03.20, 05.03.20, 09.03.20, 18.05.20, 23.06.20, 09.07.20, 21.07.20, 26.07.20, 17.09.20, 12.10.20, 17.11.20, 24.11.20, 02.12.20, 07.12.20, 22.12.20, 23.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 28.12.20, 30.12.20, 06.01.21, 10.01.21, 14.01.21, 17.01.21, 18.01.21, 03.02.21, 25.02.21, 07.03.21, 09.03.21, 24.03.21, 12.05.21, 13.05.21, 15.06.21, 11.07.21, 12.07.21, 12.08.21, 19.09.21, 20.10.21, 26.10.21, 26.10.21, 25.11.21, 15.12.21, 06.01.22, 13.02.22, 17.02.22, 22.03.22, 26.04.22, 09.06.22, 13.07.22, 27.07.22, 18.10.23, 27.10.23, 01.11.23, 14.11.23, 04.12.23, 18.12.23, 11.01.24, 23.01.24, 11.02.24, 25.02.24, 18.04.24, 01.05.24, 21.05.24, 29.05.24, 17.06.24, 27.06.24, 14.07.24