Browsing Archives

מילים ומושגים

שגרה

שִגרָה –  רוטינה, חיים רגילים

דוגמאות:

קשה לחזור לשגרה אחרי חופשה.

אפשר לחזור לשגרה אחרי אסון?

חשוב לשמור על שגרה. 

 

הערך שגרה נמצא בידיעות: 27.11.16, 29.11.1616.03.1708.08.1720.08.1708.05.1809.05.1810.05.1803.09.18,

18.10.1811.11.1815.11.1810.02.1906.05.1904.07.19, 30.07.19, 14.11.19, 05.05.20, 26.07.20, 22.11.20, 04.02.21, 18.04.21, 28.06.21, 05.07.21, 22.07.21, 18.01.22, 21.02.22, 06.04.22, 30.10.23, 02.11.23, 19.11.23, 27.06.24

 

שגריר

שַגרִיר  אֶמבּסדוֹר  AMBASSADOR

משרד השגריר נמצא בשַגְרִירוּת.

 

הערך שגריר נמצא בידיעות:

 14.09.1626.09.1627.10.1616.11.16, 06.12.1614.12.1618.12.1620.12.1620.12.1615.01.1723.01.1724.01.17,

 31.01.17

12.02.17, 15.02.1715.02.1719.03.1726.03.17, 02.04.17, 07.06.17, 08.06.1722.06.1724.07.1725.07.1726.07.17, 27.07.17, 16.08.1710.11.1729.11.1729.11.1706.12.1707.12.1707.12.1724.12.17,

 31.12.1710.01.18

14.01.1823.01.1828.01.1811.02.1820.02.1825.02.1805.03.1806.03.18

07.03.18, 12.04.18, 29.04.18,

30.04.1813.05.1814.05.1814.05.1814.05.1815.05.1816.05.17, 17.05.18, 03.06.1803.06.1804.06.18,

05.06.1817.06.1819.06.1827.06.1808.07.1830.07.1806.09.18, 08.10.18, 10.10.1816.12.18, 19.12.18, 07.01.1908.01.1924.01.1903.02.1924.02.1918.03.19, 14.05.1915.05.1920.05.1917.06.19, 01.08.19, 24.09.19,

29.10.1929.01.20, 18.02.20, 29.04.20, 18.05.20, 03.09.20, 23.09.20, 24.01.21, 27.01.21, 31.01.21, 09.02.21, 02.03.2118.03.21, 25.04.21, 26.04.21, 02.06.21, 15.06.21, 17.06.21, 30.06.21, 15.07.21, 01.08.21, 11.08.21, 09.09.21, 30.09.21, 20.10.21, 16.11.21, 16.11.21, 30.11.21, 02.12.21, 06.12.21, 13.01.22, 05.04.22, 07.07.22, 12.07.22, 26.07.22, 18.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 25.10.23, 01.11.23, 05.11.23, 06.11.23, 12.11.23, 10.12.23, 27.12.23, 11.01.24, 14.01.24, 28.01.24, 01.02.24, 07.02.24, 19.05.24, 29.05.24

 

 

 

 

 

שגריר (סיפורה של מילה)

 

 

שגריר ישראל באו"ם דני דנון (ויקיפדיה)

בתלמוד הירושלמי מובא משל על שני מלכים ושגריריהם: "מלכו של זה גדול ממלכו של זה ושגרירו של זה גדול משגרירו של זה". לפי הפירוש המקובל שַׁגְרִיר פירושו 'שליח', שכן שִׁגֵּר פירושו 'שילח'.

את החיבור בין השגריר לקונסול – נציג רשמי של המדינה במדינה אחרת, הציע העסקן והעיתונאי חיים מיכל מיכלין במכתב שפרסם בעיתון 'האור' בשנת תרנ"ג, 1893.