Browsing Archives

מילים ומושגים

שגרה

שִגרָה –  רוטינה, חיים רגילים

דוגמאות:

קשה לחזור לשגרה אחרי חופשה.

אפשר לחזור לשגרה אחרי אסון?

חשוב לשמור על שגרה. 

 

הערך שגרה נמצא בידיעות: 27.11.16, 29.11.1616.03.1708.08.1720.08.1708.05.1809.05.1810.05.1803.09.18,

18.10.1811.11.1815.11.1810.02.1906.05.1904.07.19, 30.07.19, 14.11.19, 05.05.20, 26.07.20, 22.11.20, 04.02.21, 18.04.21, 28.06.21, 05.07.21, 22.07.21, 18.01.22, 21.02.22, 06.04.22

 

שגריר (סיפורה של מילה)

 

 

שגריר ישראל באו"ם דני דנון (ויקיפדיה)

בתלמוד הירושלמי מובא משל על שני מלכים ושגריריהם: "מלכו של זה גדול ממלכו של זה ושגרירו של זה גדול משגרירו של זה". לפי הפירוש המקובל שַׁגְרִיר פירושו 'שליח', שכן שִׁגֵּר פירושו 'שילח'.

את החיבור בין השגריר לקונסול – נציג רשמי של המדינה במדינה אחרת, הציע העסקן והעיתונאי חיים מיכל מיכלין במכתב שפרסם בעיתון 'האור' בשנת תרנ"ג, 1893.