Browsing Archives

מילים ומושגים

שב (פועל)

שָב  חזר

השורש: ש.ו.ב

שם הפועל: לָשוּב

שם הפעולה: שִיבָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהָשִיב – לענות, להחזיר 

 שם עצם: תְשוּבָה

שְבוּת: שִיבה, חזרה למה שהיה

חוק השְבוּת: חוק יסוד של מדינת ישראל הקובע כי כל יהודי רשאי לעלות לישראל ולקבל אזרחות אוטומטית

 

דוגמאות:

באיזו שעה שָבְתָ אתמול הביתה?

היא עדיין מחכה שהוא ישוב.

ראיתם את הסרט: "השיבה הביתה"?

הפלשתינים עדיין חולמים על זכות השיבה לבתים בישראל שבהם גרו לפני שנת 1948.

פתחתי בבנק חשבון עו"ש (עובר ושב).

היא שאלה והוא השיב תשובות.

הוא חזר בתשובה. היום הוא שומר שבת.

 

הערך שב נמצא בידיעות: 

27.09.1613.10.1628.11.1619.01.1725.01.17, 20.04.1722.04.1723.04.1730.04.1717.09.1719.10.1730.10.1720.11.17,

 20.11.1717.01.1823.01.18, 29.01.18, 30.01.1810.05.1810.05.1831.05.1830.07.1806.08.1823.10.1812.11.18,

 27.12.1813.01.1915.01.19,

20.01.1910.02.1919.03.1926.03.1924.06.19, 24.07.19, 04.09.19, 04.12.19, 04.02.19, 11.02.20, 13.02.20, 17.02.20, 11.03.20, 21.07.20, 23.07.20, 02.09.20, 29.09.20, 07.12.20, 08.12.20, 20.12.20, 21.12.20, 22.12.20, 24.12.20, 19.01.21, 24.01.21, 01.02.21, 23.02.21, 25.02.21, 02.03.21, 18.03.21, 21.06.21, 28.06.21, 08.07.21, 12.07.21, 21.07.21, 04.08.21, 04.08.21, 05.08.21, 09.08.21, 11.10.21, 27.10.21, 07.11.21, 09.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 09.12.21, 15.12.21, 10.03.22, 14.03.22, 15.03.22, 28.03.22, 26.04.22, 22.05.22, 27.06.22, 29.06.22, 19.07.22, 03.12.23, 31.12.23, 15.02.24, 29.02.24, 03.03.24, 19.05.24, 26.05.24, 19.06.24, 10.07.24

 

שבב

שְבָב chip, שבר קטנטן של עץ או של מתכת וכד' הנושר בפעולת ההקצעה או החטיבה וכדומה;

קֵיסָם, רצועה קטנה של עץ או של שוקולד וכדומה

במחשבים: יחידה זעירה מחומר מוליך למחצה שעליה מעגל אלקטרוני זעיר (בלועזית: צִ'יפּ)

רבים: שְבָבִים

שְבָבֵי שוקולד

 

הערך שבב נמצא בידיעות: 30.01.24

 

 

 

שבוי

שָבוּי – חייל של מדינה אחת שנמצא בידיים של מדינת אויב

רבים: שְבוּיִים

השורש: ש.ב.ה

שם הפועל: לִשְבּוֹת – לקחת בשבי

שם עצם: שְבִי

שְבוּיֵי מלחמה

חילופי שבויים

לוקחים מישהו בשבי

נופלים בשבי

ישראל לא יודעת מה עלה בגורלו של הנווט השבוי רון ארד.

גלעד שליט חזר מהשבי אחרי שנים.

 

הערך שבוי נמצא בידיעות: 29.11.1618.10.1711.04.1815.11.18, 24.06.21, 11.08.21, 14.09.21, 14.01.22, 14.10.23, 21.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 25.10.23, 31.10.23, 02.11.23, 07.11.23, 26.11.23, 27.11.23, 29.11.23, 29.11.23, 03.12.23, 04.12.23, 05.12.23, 20.12.23, 01.01.24, 10.01.24, 25.01.24, 15.02.24, 07.04.24

 

 

שביתה

שְבִיתָה – הפסקת עבודה

שָבַת  – הפסיק לעבוד

השורש: ש.ב.ת

שם הפועל: לִשְבּוֹת

שם הפעולה: שְבִיתָה

 דוגמאות:

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשישה ימים וביום השביעי – שָבַת .

הרופאים פותחים מחר בשביתה. גם האחיות שובתות.

 

הערך שביתה נמצא בידיעות:

 11.08.16, 21.12.1611.01.1701.02.1708.02.1719.04.17, 13.11.1727.12.1722.01.18,

27.05.18, 30.05.1831.05.1807.08.1803.09.18, 07.11.1812.11.18, 10.02.1908.04.19, 25.07.19, 30.07.19, 07.11.19, 08.12.19, 12.12.19, 07.07.20, 13.07.20, 10.05.21, 02.09.21, 15.12.21, 09.06.22, 12.06.22, 21.01.24, 30.05.24

 

שבע

שָׂבֵעַ – לא רעב, אכל מספיק
השורש: ש.ב.ע
שם הפועל: לִשְׂבּוֹעַ
שם תואר: שָׂבֵעַ
שם עצם: שׂוֹבַע

שְׂבַע רצון – מרוצה, שמח ממה שיש

שְׂבַע ימים – זקן

שְׂבַע נַחַת – מאושר

 

הערך שבע נמצא בידיעות: 20.03.17 13.03.1813.01.1901.07.1901.07.19, 01.06.21, 22.06.21, 11.07.21

 

 

 

 

שבר

שָבַר – פירק לחתיכות דבר שהיה שלם

השורש: ש.ב.ר

שם הפועל: לִשבּוֹר

שם הפעולה: שְבִירָה

שם תואר: שָבוּר

שם עצם: שֶבֶר

מַשבֵּר  – crisis

באורטופדיה: שֶבֶר ביד, שֶבֶר ברגל

הפועל בבניין נפעל: נִשבַּר

שבר את הלב

שבר שתיקה – התחיל לדבר אחרי שלא דיבר זמן רב

שַבְרִיר שנִייה – זמן קצר מאוד מאוד, פחות משנייה

במתמטיקה:

שבר פשוט1/2, 2/6

שבר עֶשׂרוני: 0.2, 4.6

בגיאולוגיה: השבר הסורי אפריקני

 

דוגמאות:

הילד שבר את החלון. שברי הזכוכית התפזרו למרחק של מטר.

בחתונה היהודית החתן שובר את הכוס.

יש משבר דיפלומטי ביחסים בין שתי המדינות.

יש משבר בקואליציה.

הוא שובר את השיניים כדי לדבר עברית.

היא אוהבת אותו . הוא שבר לה את הלב והתחתן עם חברה שלה. היא שבורה.

חזרתי הביתה כל כך עייפה. שֶבֶר כלי ממש.

היה שבר ענן. ירד גשם חזק מאוד.

נפלתי מהאופניים. יש לי שבר ביד. שמו לי גבס.

הלב נשבר לי כשאני רואה את החולים הזקנים בבתי החולים.

נשבר לי ממנו! נמאס לי לרוץ אחריו ולבקש שהוא יעשה את העבודה. אני פונה לאינסטלטור אחר!

 

הערך שבר נמצא בידיעות: 18.09.1607.12.1722.05.18, 17.06.1814.08.1806.11.1830.01.1930.06.1918.07.1918.07.19,

25.07.19, 15.12.19, 31.12.19, 21.01.21, 27.01.21, 22.10.21, 09.11.21, 20.01.22, 28.03.22, 04.04.22, 23.05.22, 21.11.23, 16.12.23, 25.12.23, 20.02.24, 05.05.24, 05.05.24

 

שבת (פועל)

שָבַת  – הפסיק לעבוד

השורש: ש.ב.ת

שם הפועל: לִשְבּוֹת

שם הפעולה: שְבִיתָה

 דוגמאות:

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשישה ימים וביום השביעי – שָבַת .

הרופאים פותחים מחר בשביתה. גם האחיות שובתות.

 

הערך שבת נמצא בידיעות:

 15.03.17, 15.03.1721.03.1705.04.1706.04.1713.09.1729.10.17, 04.07.1819.07.18, 19.03.20, 08.06.20, 09.07.20, 21.07.20, 23.07.20, 03.09.20, 02.01.22, 25.01.22, 19.05.22, 16.06.22, 16.06.22