Browsing Archives

מילים ומושגים

ריח

רֵיחַ (ז')- ארומה, smell

רבים: רֵיחוֹת

השורש: ר.י.ח

שם הפועל: לְהָרִיחַ

דוגמאות:

יש: ריח טוב, ריח נעים, ריח ניחוח 

יש: ריח רע

אני מריח אוכל…

כל הבית מריח מהעוגה.

לפרח הזה אין ריח.

לנרקיס הזה יש ריח נהדר.

אני לא אוהבת את הריח של הבושם הזה.

לכלבים יש חוּש רֵיח מפותח.

לאוכל שהיא מבשלת אין טעם ואין ריח!

אני מריח כאן בעיה…

פתגם:

על טעם ועל ריח אסור להתווכח!
 

הערך ריח נמצא בידיעות:

ריחף

רִיחֵף – עף באוויר עם הרוח

בלשון הדיבור: התנתק מהמציאות, היה כמו בתוך חלום

השורש: ר.ח.ף

שם הפועל: לְרַחֵף

רַחֶפֶת – ספינה הנעה על המים באוויר, Hovercraft

רַחְפָן –  Multirotor

 

הערך ריחף נמצא בידיעות: 22.05.1815.17.19, 08.09.19, 27.07.20, 17.03.21, 21.07.21, 25.05.22, 19.07.22, 19.10.23

 

 

 

ריסן

רִיסֵן – עצר, הֵאֵט

השורש: ר.ס.ן

שם הפועל: לְרַסֵן

שם הפעולה: רִיסוּן

עבר בבניין פועל: רוּסַן

שם תואר: מְרוּסָן

שם עצם: רֶסֶן – מעצור, בלם, רִתְמָה הקשורה לבהמה כדי לשלוט בה

החזיק ברֶסֶן השלטון – שלט

אִיבֵּד רֶסֶן, איבד כל רסן – אִיבֵּד שליטה בדבר

 

דוגמאות:

הילד עושה מה שהוא רוצה. המורה וההורים איבדו כל רסן.

קשה לי לרסן את האהבה שלי למתוקים.

 

 

הערך רסן נמצא בידיעות:

ריפא

רִיפֵּא – טיפל באדם חולה עד שהבריא, תיקן

השורש: ר.פ.א.

שם הפועל: לְרַפָּא

שם הפעולה: רִיפּוּי

עבר בבניין התפעל: הִתְרַפֵּא

שמות עצם מהשורש: רוֹפֵא, רוֹפְאָה, מְרַפֵּא, מִרְפָּאָה (קליניקה), רְפוּאָה (מדיצינה)

מְרַפֵּא בְּעִיסוּק – מטפל באנשים באמצעות העסקתם בעבודות יד ובעבודות אומנות

 

הערך ריפא נמצא בידיעות: 08.06.1727.05.1830.05.1803.09.1827.02.19, 03.10.19, 02.06.21, 25.10.21, 27.12.23, 07.07.24

 

 

ריצה

רִיצָה – מילא את עונש המאסר

עשה מה שמישהו אחר רוצה כדי שיהיה מרוצה

השורש: ר.צ.ה

שם הפועל: לְרַצוֹת

שם הפעולה: רִיצוּי

שם תואר בבניין פועל: מְרוּצָה

 

הערך ריצה נמצא בידיעות: 28.03.1721.06.1731.07.1709.08.1714.06.18, 15.01.20, 22.11.20, 30.12.20, 02.03.21, 19.11.21, 26.01.22, 02.02.22

 

 

 

 

 

רישיון

רִישָיוֹן (ז') תעודה ובה רשות רשמית מהמדינה או מהעיריה לעסוק בדבר

רבים: רִישיוֹנוֹת

רישְיון נהיגה

רישְיון נשק

רישָיון לפתיחת עסק

רישְיון מעבר

רישְיון לעסוק במקצוע

משרד הרישוי במשרד התחבורה מעניק רישְיונות נהיגה ורישיונות רכב

לוּחִית רִישוּי – שתי לוחיות צהובות ברכב שעליהן כתוב מספר הרישוי של הרכב

 

הערך רישיון נמצא בידיעות: 

12.09.1601.11.1618.01.1715.03.1710.07.1710.07.1727.07.1730.08.1702.10.17,

09.04.1822.05.1819.06.1801.11.1803.12.1810.02.19, 24.07.1917.9.19, 08.01.202.12.19, 06.02.20, 23.11.20, 30.11.20, 24.02.21, 02.01.22, 20.07.22, 16.11.23, 26.02.24, 20.03.24

 

ריתק

רִיתֵק – עְִנייֵן מאוד, משך מישהו , לא נתן למישהו לעזוב את המקום

השורש: ר.ת.ק

שם הפועל: לְרַתֵק

שם הפעולה: רִיתוּק

שם תואר: מְרַתֵק – מעניין מאוד

עבר בבניין פועל: רוּתַק

הווה בבניין פועל: מְרוּתָק

 

דוגמאות:

החייל אחר. המפקד ריתק אותו ולא נתן לו לצאת הביתה לשבת.

זה ספר מרתק.

הילד מרותק לטלוויזיה.

השיעור היה מרתק. הייתי מרותק במשך שעתיים. לא הרגשתי איך הזמן עבר.

 

הערך ריתק נמצא בידיעות: 07.05.1721.05.18, 25.10.20, 22.12.20, 16.03.21