Browsing Archives

מילים ומושגים

רווח (פועל)

רָווַח – היו רבים כמוהו, היה שָכִיחַ, היה נָפוֹץ

בהווה: רוֹוֵחַ, רוֹוַחַת, רווְחִים, רווְחוֹת

 

שֵם רווח, דֵעָה רווחת, רווח בציבור, רווח בתקשורת

 

הערך רווח נמצא בידיעות: 24.01.1726.10.1718.11.1825.12.1803.02.1902.04.19, 28.07.21, 02.11.23, 10.12.23, 07.02.24

 

 

 

 

רווחה

רְווָחָה נוחיות ויציבות כלכלית, שירותים סוציאליים, הרגשת הקלה

משרד הרְווָחָה – המשרד לשירותים חברתיים

חי בִּרְווָחָה – יש לו חיים טובים ונוחים בלי בעיות פרנסה

 

הערך רווחה נמצא בידיעות: 21.06.1619.12.16, 31.01.1726.07.1714.01.1806.02.18, 19.03.1820.03.1806.06.18,

03.09.1803.10.1812.11.1807.02.19, 08.08.19, 07.10.19, 06.01.20, 21.01.20, 25.03.20, 30.06.20, 07.07.20, 23.07.20, 25.02.21, 08.04.21, 15.06.21, 31.08.21, 17.11.21, 17.12.21, 05.01.22, 19.01.22, 22.10.23, 07.02.24, 03.05.24

 

רווק

רַווָק  לא נָשׂוּי

רַווָקָה – אישה לא נְשׂוּאָה

רבים: רַווָקִים רַווָקוֹת

דוגמאות:

מה המצב המשפחתי שלו: רווק? נשוי? גרוש? אלמן?

בתל אביב חיים רווקים ורווקות רבים.

 

הערך רווק נמצא בידיעות:

 28.11.1714.02.1830.07.1802.11.18, 20.11.1805.02.1907.03.1901.07.19, 24.02.20, 03.08.20, 16.12.20, 10.02.21, 31.01.22, 11.08.22, 07.02.24

 

רוח

רוּחַ – תנועת אוויר

נֶפֶש

המופשט בעולם

רוּחָנִי – שייך לנפש, לא גשמי, לא חומרי

רוּחָנִיוּת – חיי הרוח, קשר לערכים רוחניים ולא גשמיים

איש רוח – הומניסט

מדעי הרוח – הומניסטיקה

קוֹצֶר רוח – חוסר סבלנות

קוֹרַת רוּח – נחת, סיפוק

מוֹרַת רוח – כעס, אכזבה, ביקורת

רוח חיים – חיים, ללא רוח חיים – מת

 

הערך רוח נמצא בידיעות: 30.10.1620.02.1828.06.1827.12.18, 06.07.20, 06.07.20, 13.07.20, 23.05.21, 06.07.21, 21.07.21, 28.07.21, 06.02.22, 20.03.22, 02.11.23, 08.11.23, 14.01.24, 29.02.24, 05.04.24

 

 

 

 

רושם

רוֹשֶם  הדרך שבה אדם רואה ומרגיש את הדברים

רבים: רְשָמִים

שם הפועל בבניין הפעיל: להרשים

שם תואר: מַרְשִים

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְרַשֵם

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְרַשְמוּת

 

דוגמאות:

חזרנו מהטיול מְלֵאֵי רְשָמִים.

הוא בחור מרשים. גם נאה וגם חכם.

הם התרשמו ממנה בריאיון העבודה והחליטו לקבל אותה לעבודה.

הדברים שאמרת הרשימו את כולם.

השופט התרשם שהנאשם דובר אמת.

הוא עשה עליי רושם מצוין מהרגע הראשון. בהמשך הבנתי שלא טעיתי.

יש לו השגים מדעיים מרשימים.

 

הערך רושם נמצא בידיעות: 

04.02.1823.04.1818.07.18, 04.02.20, 15.07.20, 18.03.21, 07.04.21, 15.06.21, 09.08.21, 18.07.22