Browsing Archives

מילים ומושגים

רבץ

רָבַץ – שכב כמו בעל חיים, יש במקום זמן רב, לחץ העיק

שם הפועל: לִרְבּוֹץ

שם הפעולה: רְבִיצָה

אריה רובץ

אדם רובץ על ספה מול הטלוויזיה

משהו רובץ על הלב

 

הערך רבץ נמצא בידיעות: 09.12.17

 

 

 

 

 

 

רגוע

רָגוּעַ – שלו, שקט, חסר דאגות

השורש: ר.ג.ע

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵירָגַע

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרְגִיעַ

שם הפעולה: הַרְגָעָה

תרופות הרגעה

שמות עצם: רוֹגַע, רְגִיעָה

 

דוגמאות:

הוא תמיד רגוע והיא תמיד דואגת.

הבעל לאשתו ההיסטרית: תֵירָגְעִי! הכול יהיה בסדר!

הסדרנים ניסו להרגיע את הרוחות באיצטדיון.

התינוק נרגע כשהוא שומע מוסיקה קלסית.

אני לא רגוע. אני דואג לו.

הרופא רשם לחולה תרופות הרגעה ואמר לו לקחת אותן לפני הניתוח.

אני לוקחת תרופת הרגעה לפני מבחן קשה.

כששמעתי את התוצאות של הבדיקות נרגעתי והרגעתי גם את בעלי.

אני כל כך כועסת. אני לא מצליחה להירגע.

 

 

הערך רגוע נמצא בידיעות: 02.01.1906.03.19, 06.01.22, 27.01.22, 19.02.24

 

רגיש

רָגִיש – סנסטיבי

רְגִישוּת – סנסטיביות

 

רַגשָן – אדם רָגִיש, סנסטייבי

השורש: ר.ג.ש

שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַרגִיש

שם הפעולה בבניין הִפעיל: הַרגָשָה

שם הפועל בבניין הִתפעל: להִתְרַגֵש

שם הפעולה בבניין הִתפעל: הִתְרַגְשוּת

שם עצם: רֶגֶש  רבים: רְגָשוֹת

 

 

הערך רגיש נמצא בידיעות: 27.11.1631.01.1707.11.1719.11.1705.08.19, 22.12.19, 14.01.22, 22.03.22

 

 

 

 

 

 

 

רגש

רֶגֶש (ז')   – תְחוּשָה, הרגשה 

רבים: רגשות

השורש: ר.ג.ש

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרְגִיש

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַרְגָשָה

שם הפועל בבניין פיעל: לְרַגֵש

שם הפעולה בבניין פיעל: רִיגוּש

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְרַגֵש

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְרַגְשוּת

הווה בבניין נפעל: נִרְגָש

שם תואר: מְרַגֵש

לבני אדם יש רִגְשוֹת שִׂמחָה, רִגְשוֹת פַּחַד, רִגְשוֹת שִׂנְאָה, רִגְשוֹת אָשָם

בלי רגש, חסר רגש

רְגָשוֹת מְעוֹרָבִים

 

הערך רגש נמצא בידיעות:

 25.04.17, 03.09.1717.09.1728.12.1711.03.18, 10.05.1815.05.1821.05.1828.06.18,

05.07.1808.07.1810.07.1806.08.1807.08.1802.10.1804.10.1817.12.18,

 03.02.1902.04.19

04.04.1901.05.1915.05.1927.06.19, 04.07.19, 02.09.19, 06.02.20, 09.02.20, 01.09.20, 15.09.20, 02.06.21, 08.07.21, 12.07.21, 21.07.21, 02.08.21, 14.10.21, 25.10.21, 11.01.22, 18.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 03.05.22, 06.06.22, 14.07.22, 21.07.22, 16.11.23, 29.01.24, 31.01.24

 

 

רדף

רָדַף – רץ אחרי מישהו כדי לתפוס אותו, להשיג אותו או להזיק לו.

השורש: ר.ד.ף

שם הפועל: לִרְדוֹף

שם הפעולה: רְדִיפָה

שם עצם: מִרְדָף

רודפים אחרי הזמן, אחרי ההצלחה, אחרי הכסף

המשטרה רודפת אחרי גנבים.

חיילים רודפים אחרי מחבלים.

בחור רודף אחרי בחורה כדי שתהיה אשתו…

בפסיכולוגיה: תַסְבִּּיך רדיפה

מילים נִרְדָפוֹת: סינונימים

 

הערך רדף נמצא בידיעות: 05.12.1715.01.1830.04.1920.06.19, 11.01.21, 09.02.21, 07.02.24, 26.02.24

 

 

 

רהיט

רָהִיט – שולחן, כיסא, מיטה, ארון, ספה

רבים : רָהִיטִים

השורש: ר.ה.ט

שם הפועל: לְרַהֵט

שם עצם: רִיהוּט

רהיטים מעץ, מקש, מפלסטיק

ריהוט גינה

 

הערך רהיט נמצא בידיעות: 16.08.1616.03.1709.06.17,  16.08.17,16.07.1716.11.1716.01.1817.03.19, 16.07.19, 16.12.19, 16.06.20, 13.07.20, 16.12.20, 11.11.21, 16.12.21, 16.01.22, 10.02.22, 16.02.22, 17.12.23, 16.01.24, 17.03.24