Browsing Archives

מילים ומושגים

רְשות

רְשוּת – הסכמה, חופש לעשות

בִרשוּת – בְבַעֲלוּת

בִּרשותִי, ברשותך, ברשותו, ברשותה, ברשותנו…

רשות היחיד

רשות הרבים

 

דוגמאות:

אין לך רְשות לעשות זאת!

מי הִרשה לך לעשות זאת? מי נתן לך רְשות?

הוא עשה זאת בלי לקבל רְשות מהמנהל.

בִּרְשותכם, אני רוצה לומר כמה דברים.

בִּרשותו כסף רב.

 

הערך רשות נמצא בידיעות: 2.11.16
 

ראוי

רָאוּי – הולם, מתאים

כָּרָאוּי – כפי שצריך

 

דוגמאות:

היא רְאוּיָה לכל פרס!

האיש הזה לא ראוי להיות חבר כנסת!

המנהלת טיפלה במקרה כראוי.

 

הערך ראוי נמצא בידיעות: 2.11.1620.03.1726.10.1731.10.1710.11.1701.02.1801.02.1826.02.1828.10.18,

08.01.19, 17.03.20, 28.05.20, 24.06.20, 23.09.20, 22.12.20, 20.04.21, 14.06.21, 08.08.21, 29.11.23, 11.02.24, 14.02.24, 21.02.24, 13.03.24

 

 

 

 

 

 

ראות

רְאוּתהאפשרות לראות

השורש: ר.א.ה

דוגמאות:

היום אין ראות טובה. בקושי רואים מכאן את הים.

ביום של ראות טובה רואים מכאן את החרמון.

בגלל הערפל יש ראות לְקוּיָה. סעו בזהירות!

בגלל הערפל יש הגבלות ראות. קשה לראות אפילו מטר קדימה. סעו לאט ובזהירות!

 

הערך ראות נמצא בידיעות: 01.11.16, 09.02.21

 

ראייה

רְאִייָה היכולת לראות

השורש: ר.א.ה

שם הפועל: לִראוֹת

שם הפעולה: רְאִייָה

ראייה 6/6  – ראייה מצוינת

לְקוּת רְאִייָה – פגם בראייה, פגיעה בראייה. מי שסובל מלקות ראייה אינו רואה היטב. הוא לְקוּי רְאִייָה.

מִשְקְפֵי רְאִייָה

 

הערך ראייה נמצא בידיעות: 21.12.16