Browsing Archives

מילים ומושגים

רשות

רְשוּת – permission

קניין, רכוש של מישהו

נותנים רשות, מקבלים רשות

שם הפועל: לְהַרשוֹת

רַשַאי: מי שקיבל רשות, מותר לו, יש לו זכות

מוּרְשֵה חֲתִימָה: פקיד בנק שיש לו רשות לחתום בשם הבנק

רְשוּת היחיד, רְשוּת הרבים

לִרְשוּתִי, לִרְשוּתְךָ…

 

דוגמאות:

ההורים לא מרשים לו לנסוע לים עם חברים.

המורה מרשה לנו לפתוח תנ"ך במבחן.

הפקיד הלך לבקש חתימה של מורשה חתימה.

אתם רשאים להישאר כאן עד השעה ארבע.

אתם לא רשאי לחנות כאן!

עומדות לרשותי שלוש שעות. לאן כדאי לטייל?

הוא מחפש מתנה לרותי בשם כל החברים. עומדים לרשותו חמש מאות שקלים.

הם נוסעים לחופשה. הבית והמכונית שלהם עומדים לרשותנו אם נרצה.

 

הערך רשות נמצא בידיעות: 21.06.1626.06.1607.09.1608.10.162.11.1631.12.1707.01.1810.05.18

12.06.18,

12.06.1830.07.1824.12.1803.01.1909.01.1904.03.1922.05.1930.05.19

18.06.1924.06.19, 12.08.19, 17.09.19, 26.09.19, 28.11.19, 10.12.19, 08.01.20, 19.01.20, 09.02.20, 09.02.20, 24.03.20, 03.08.20, 22.11.20, 03.12.20, 26.01.21, 25.02.21, 05.05.21, 14.07.21, 10.08.21, 29.09.21, 12.12.21, 19.12.21, 18.05.22, 18.07.22, 22.11.23, 26.12.23, 26.02.24

 

רשות

רָשוּת – גוף רשמי, authority

במדינת ישראל שלוש רשויות: הרשות המחוקקת (הכנסת) הרשות השופטת והרשות המבצעת (הממשלה)

הרָשוּיוֹת המקומיות

רָשוּת המקרקעין

רָשוּת המיסים

רשות נְייָרוֹת ערך (בבורסה)

רשות האוכלוסין וההגירה

רָשוּת שדות התעופה

רָשוּת השידור

רָשוּת העתיקות

רָשוּת הטבע והגנים

הרשות לבטיחות בדרכים

רשות חירום לאומית (רח"ל)

הַפְרָדַת רָשוּיוֹת: עיקרון בדמוקרטיה שבא לשמור על הפרדה בין הרשות החוקקת (הכנסת), הרשות המבצעת (הממשלה) והרשות השופטת (בתי המשפט).

 

 

הערך רשות נמצא בידיעות:

 2.11.16, 08.12.1626.03.1710.05.17, 05.06.1709.06.17, 19.10.1726.10.1706.11.17, 05.12.1714.01.18, 14.01.1814.01.1817.01.1820.02.1822.02.1826.02.1826.02.1827.03.18,

 29.04.18

22.05.1822.05.18, 23.05.1801.08.1802.08.1805.08.1803.09.1806.09.18, 29.10.1830.10.1831.10.1801.11.18,

04.11.1808.11.1812.11.1812.11.1813.11.1824.11.1803.12.1812.12.18, 20.12.18, 25.12.18, 29.01.19

30.01.1901.05.1922.05.1904.07.1910.07.19, 25.07.19, 28.07.19, 29.07.19, 31.10.19, 05.11.19, 05.11.19, 07.11.19, 17.11.1921.01.20, 27.01.20, 28.01.20, 03.02.20, 13.02.20, 24.03.20, 19.04.20, 19.04.20, 07.05.20, 13.05.20, 21.05.20, 02.06.20, 30.06.20, 07.07.20, 21.07.20, 10.09.20, 12.10.20, 27.10.20, 29.10.20, 22.11.20, 03.12.20, 30.12.20, 18.01.21, 26.01.21, 09.02.21, 22.02.21, 24.02.21, 25.02.21, 09.03.21, 10.03.21, 08.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 09.05.21, 22.06.21, 30.06.21, 01.07.21, 07.07.21, 12.07.21, 13.07.21, 09.08.21, 21.10.21, 17.11.21, 25.11.21, 17.05.22, 24.05.22, 28.06.22, 11.07.22, 17.07.22, 20.07.22, 26.07.22, 28.07.22, 04.08.22, 09.08.22, 15.10.23, 17.10.23, 19.10.23, 24.10.23, 25.10.23, 30.10.23, 30.10.23, 09.11.23, 13.11.23, 16.11.23, 20.12.23, 27.12.23, 01.01.24, 19.01.24, 24.01.24, 01.02.24, 05.02.24, 05.02.24, 11.02.24, 19.02.24, 26.02.24, 27.02.24, 26.02.24, 28.02.24, 10.03.24, 05.04.24, 20.05.24, 23.5.24, 10.06.24, 20.06.24, 24.06.24

 

 

 

 

 

 

 

רשות הטבע והגנים

רָשוּת הטֶבַע וְהַגַנִים 

רשות הטבע והגנים היא רשות ממשלתית, גוף ציבורי שתפקידו לשמור על שמורות הטבע והגנים הלאומיים.

רשות הטבע והגנים

 

 

 

 

 

הערך רשות הטבע והגנים נמצא בידיעות: 16.05.1605.04.1706.04.17, 01.12.17

03.12.1721.01.1818.03.18, 08.04.1802.10.1804.11.1816.12.1823.12.1822.05.19,

02.02.20, 16.02.20, 13.05.20, 27.05.20, 08.11.20, 15.11.20, 06.12.20, 22.04.21, 23.05.21, 01.06.21, 11.07.21, 29.09.21, 08.12.21, 26.12.21, 27.12.21, 09.01.22, 23.01.22, 03.04.22, 24.04.22, 19.05.24

 

רשות העתיקות

רשות העתיקות – הגוף האחראי על החפירות הארכיאולוגיות ועל אתרי העתיקות במדינת ישראל.

עַתִיק – קדום, ישן מאוד מאוד, Antik

עַתִיקוֹת – שרידים וחפצים מתקופות קדומות

ארכיאולוגים חושפים וחוקרים עתיקות

 

הערך רשות העתיקות נמצא בידיעות:  26.10.16, 17.03.21

 

רשלן

רַשלָן – לא אחראי, לא אכפתי, לא פדנט

שם עצם: רַשלָנוּת

שם תואר: רַשלָנִי

רשלנות פּוֹשַעַת: רשלנות קשה שגורמת לסכנה או לאסון

 

דוגמאות:

הוא עושה את שיעורי הבית ברשלנו. יש לו המון שגיאות והוא לא מתקן אותן.

השריפה פרצה בגלל רשלנות של מטיילים שלא כיבו היטב את האש.

השריפה פרצה בגלל התנהגות רשלנית של אדם שזרק סיגריה בוערת.

החייל התרשל בתפקידו ולכן קיבל עונש: הוא לא יצא הביתה לשבת.

 

הערך רשלן נמצא בידיעות: 15.08.1627.11.1626.05.19

 

רשם

רָשַם – כָּתַב

השורש: ר.ש.ם

שם הפועל: לִרְשוֹם

שם הפעולה: רְשִימָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵירָשֵם

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַרְשָמָה

רושמים רשימה של שמות

רושמים הערות על דף

רושמים תלמיד לקורס, לבית ספר

מכתב רשום, דואר רשום: מכתב ששולחים מסניף דואר ורושמים את הפרטים שלו. שליח מיוחד מביא את המכתב לנמען או שהנמען מקבל הודעה שדבר דואר רשום נמצא בסניף הדואר. הנמען חותם שקיבל את המכתב. השולח יכול לקבל הודעה שהמכתב הגיע לנמען.

 

הערך רשם נמצא בידיעות: 

18.12.1603.01.1729.01.1716.03.1722.03.1718.04.1710.051722.06.17

03.07.1716.07.17, 02.08.1716.08.1706.09.1712.09.1717.09.1725.09.1716.10.1716.10.17,

 08.11.1701.12.1724.12.17,

31.12.1707.01.1825.01.1826.01.1804.02.1818.02.1808.03.1811.03.18

18.03.18 ,27.03.18, 09.04.18,

16.04.1816.05.1828.05.1804.06.1817.06.1816.07.1823.07.1830.07.18,

 06.09.1814.10.1802.11.18,

08.11.1808.11.1811.11.1813.11.1818.11.1802.12.1812.12.1813.12.18,

 16.12.1820.12.1803.01.1910.01.1916.01.19,

17.01.1917.01.1924.01.1929.01.1929.01.1930.01.1903.02.1905.02.19

07.02.1914.02.1921.02.1910.03.1910.03.19,

11.03.1917.03.1902.05.1916.05.1929.05.1916.06.19, 16.07.1918.07.19, 09.09.19, 15.09.19, 22.10.19, 28.10.19, 17.11.19, 26.11.19, 01.12.19, 15.12.19, 16.12.19, 07.01.20, 12.01.20, 16.01.20, 11.02.20, 13.02.20, 23.02.20, 26.02.20, 27.02.20, 05.05.20, 18.05.20, 19.05.20, 21.05.20, 11.06.20, 16.06.20, 18.06.20, 25.06.20, 01.07.20, 16.07.20, 08.09.20, 16.09.20, 11.10.20, 15.10.20, 12.11.20, 16.11.20, 07.12.20, 16.12.20, 03.01.21, 12.01.21, 17.01.21, 26.01.21, 11.02.21, 16.02.21, 16.03.21, 25.04.21, 12.05.21, 23.05.21, 28.06.21, 15.07.21, 25.07.21, 25.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 16.08.21, 01.09.21, 29.09.21, 08.10.21, 10.10.21, 17.10.21, 28.10.21, 16.11.21, 24.11.21, 02.12.21, 16.12.21, 16.12.21, 19.12.21, 20.12.21, 20.12.21, 16.01.22, 20.01.22, 20.01.22, 23.01.22, 23.01.22, 25.01.22, 08.02.22, 13.02.22, 16.02.22, 16.03.22, 16.05.22, 07.06.22, 16.06.22, 13.07.22, 17.07.22, 06.11.23, 16.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 30.11.23, 01.12.23, 17.12.23, 20.12.23, 24.12.23, 27.12.23, 31.12.23, 16.01.24, 05.02.24, 07.02.24, 21.02.24, 28.02.24, 06.03.24, 17.03.24, 21.03.24, 16.04.24, 16.05.24, 16.05.24, 19.05.24, 14.06.24, 30.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

רשמי

רִשְמִי – official

מטעם המדינה, השלטון, העירייה, ארגון

שם עצם: רִשמִיוּת

הודעה רשמית

באופן רשמי

לבוש רשמי

נוסח רשמי

מכתב רשמי

דיבור רשמי – דיבור לא פמיליארי

דוגמאות:

השר הודיע לי אתמול כי קיבלתי את התפקיד שרציתי. הוא אמר לי לא לספר על כך לחברים ולחכות עשתצא הודעה רשמית של דובר המשרד.

הם גרים יחד כבר שלוש שנים אבל הם לא נשואים באופן רשמי.

הודיעו לה אתמול באופן רשמי שהיא מפוטרת.

 

הערך רשמי נמצא בידיעות:

 25.07.16, 27.07.16,  27.11.1611.01.1718.01.17, 19.03.17, 29.03.1704.04.1728.04.17

07.05.17, 12.06.17, 28.06.1706.07.17, 31.07.1714.08.1704.09.17, 06.09.1718.10.1710.11.1719.12.17,

24.12.1718.01.1822.01.1807.02.1820.03.1827.03.1810.04.1829.04.18,

 29.05.1806.06.1825.06.18,

19.07.1830.07.1809.10.1828.10.1808.11.1803.12.1816.12.1802.01.19

03.01.1920.01.1922.01.1924.03.19,

12.04.1905.05.1907.05.1913.05.1919.06.1916.07.19, 25.07.19, 04.08.19, 24.09.19, 25.09.19, 10.11.19, 14.11.19, 03.12.1919.01.20, 19.02.20, 04.03.20, 05.03.20, 25.03.20, 16.04.20, 21.07.20, 05.08.20, 15.10.20, 20.10.20, 29.11.20, 07.02.21, 18.02.21, 24.02.21, 18.03.21, 11.04.21 , 02.05.21, 07.06.21, 14.06.21, 08.07.21, 11.07.21, 29.09.21, 04.10.21, 10.10.21, 19.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 26.10.21, 21.11.21, 07.12.21, 13.12.21, 15.02.22, 17.02.22, 10.03.22, 01.05.22, 02.06.22, 06.06.22, 07.06.22, 15.06.22, 17.07.22, 28.07.22, 28.07.22, 01.11.23, 23.11.23, 03.01.24, 21.01.24, 06.02.24, 26.02.24, 13.03.24, 14.04.24, 20.05.24, 26.05.24, 29.05.24, 07.07.24

 

 

 

 

 

רשת

רֶשֶת Net, Network, Chain

          אינטרנט (בעברית: מִרשֶתֶת)

רבים: רְשָתוֹת

סל רשת

רשת טלוויזיה: NBC, ABC  וכו'

רשת רדיו: רשת א', רשת ב', רשת ג'

רשת חנויות

רשת מסעדות

רשת פיצריות

רִשתוֹת הַשִיווּק – הסופרמרקטים

רְשָתוּת חברתיות – פייסבוק, טוויטר ואחרות

 

הערך רשת נמצא בידיעות: 

14.08.16, 13.09.1625.10.1621.12.16 01.01.1702.01.1703.01.1712.01.17,

 12.01.1725.05.17

16.07.1727.08.17, 04.09.1707.09.1726.11.1727.11.1728.11.1722.12.1707.01.1825.01.18,

 28.01.18

04.02.1809.02.1808.03.1818.03.1820.03.1811.04.1806.05.1816.05.18

22.05.1824.06.1803.09.1825.10.18,

08.11.1813.11.1821.11.1804.07.19, 22.07.19, 31.07.19, 25.09.19, 17.02.20, 20.02.20, 08.03.20, 24.03.20, 11.06.20, 13.07.20, 13.10.20, 07.12.20, 24.12.20, 10.01.21, 24.01.21, 25.01.21, 09.02.21, 11.02.21, 16.03.21, 17.03.21, 18.03.21, 24.03.21, 07.04.21, 26.05.21, 30.05.21, 29.06.21, 21.07.21, 26.07.21, 29.07.21, 02.08.21, 05.10.21, 21.10.21, 28.10.21, 31.10.21, 04.11.21, 08.11.21, 07.12.21, 20.01.22, 03.02.22, 08.02.22, 16.02.22, 15.03.22, 29.03.22, 31.03.22, 15.05.22, 24.05.22, 29.06.22, 21.07.22, 11.08.22, 09.11.23, 09.11.23, 18.12.23, 25.12.23, 01.03.24, 06.03.24, 16.04.24, 01.05.24, 05.05.24, 20.06.24