Browsing Archives

מילים ומושגים

רמה

רָמָה – אזור גבוה וישר
Level

רמת הגולן

רמת אביב

קורס ברמה א', קורסים ברמות שונות

רמת מתחילים, רמת מתקדמים

רמה גבוהה, רמה נמוכה

 

דוגמאות:

הוא התחיל את האולפן בקורס למתחילים ועבר לכיתה ברמה גבוהה יותר.

המנהלת בחנה את התלמיד כדי לדעת מה הרמה שלו ולאיזו כיתה הוא מתאים.

הלימודים בבית הספר הזה הם ברמה גבוהה מאוד.

 

הערך רמה נמצא בידיעות:

02.06.1627.11.1608.06.1725.09.1722.12.17, 09.05.1814.05.1824.05.1812.12.18,

18.12.1820.05.1904.07.19, 12.11.19, 02.06.20, 15.07.20, 13.10.20, 29.12.20, 04.01.21, 12.01.21, 28.06.21, 26.07.21, 27.10.21, 31.01.22, 13.02.22, 31.05.22, 29.06.22, 28.07.22, 18.10.23, 16.11.23, 20.11.23, 04.12.23, 28.12.23, 31.01.24, 11.02.24, 03.04.24, 23.06.24

 

 

 

 

רמז

רָמַז – אמר משהו בצורה לא מפורשת, אמר משהו כדי שאחרים יבינו משהו סודי או לא ידוע              

          אמר משהו בתנועת גוף

השורש: ר.מ.ז

שם הפועל: לִרמוֹז

שם הפעולה: רְמִיזָה

שם עצם: רֶמֶז –  hint

דוגמאות:

אני לא מצליח לפתור את החידה. תן לי רמז.

–  תנחשי את מי פגשתי היום?

–  תן לי רמז…

–  הוא היה איתך בצבא….

–  אה… דני?

הוא רמז לה באצבע שתיגש ללוח.

 

הערך רמז נמצא בידיעות: 21.01.21, 11.02.24