Browsing Archives

מילים ומושגים

רכב (פועל)

רָכַב – ישב ונסע על אופניים, על סוס, על חמור

השורש: ר.כ.ב

שם הפועל: לרכוב

שם הפעולה: רְכִיבָה

שם עצם: כלי רכב

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרְכִּיב

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַרְכָּבָה

שם עצם: הֶרְכֵּב

שם תואר: מוּרְכָּב

מרכיבים פזל, מרכיבים לגו, מרכיבים ארון

מרכיבים משקפיים

 

הערך רכב נמצא בידיעות:

 01.10.1701.11.1701.11.1701.11.1714.11.1706.05.1806.06.1824.10.1801.11.18,

12.11.18, 10.10.19, 31.10.19, 30.01.22, 23.05.22, 07.06.22

 

 

רכילות

רְכִילוּת – דיבור על מישהו שאינו נוכֵח, בשדרך כלל דברים שְליליים או סודות אישיים

לְרַכֵל, ללכת רָכִיל – לדבר על מישהו שאינו נוכֵח ולומר עליו דברים שליליים או דברים אישיים שלא צריך לספר

רַכְלָן – אדם שמדבר על אנשים אחרים מאחורי הגב שלהם

 

הערך רכילות נמצא בידיעות: 28.10.20, 14.03.21

 

 

 

רכן

רָכַן – התכופף מעט

הִרְכִּין ראש – הוריד את הראש לאות בושה, או: לאות כניעה

 

דוגמאות:

הנאשם הרכין את ראשו כשהצלמים ביקשו לצלם אותו באולם בית המשפט.

למרות כל הלחצים והאיומים, הוא לא הרכין ראש אלא המשיך להילחם בשחיתות.

 

הערך רכן נמצא בידיעות:

 25.01.20, 24.01.22, 24.01.22, 28.04.22, 14.07.22, 06.11.23, 13.03.24

 

 

רכש

רָכַש  – קנה

השורש: ר.כ.ש

שם הפועל: לִרכּוֹש

שם הפעולה: רְכִישָה

שם עצם: רְכוּש – כל הבתים, המגרשים, המשרדים שאדם רכש והם שייכים לו

רוכשים חפץ, רוכשים השכלה, רוכשים חברים, רוכשים ידע, רוכשים ניסיון

 

דוגמאות: 

הוא רכש את ההשכלה שלו בארצות הברית. את הניסיון הוא רכש בארץ.

רכישת השכלה – מפתח להצלחה.

הם רכשו את הבית בשנה שעברה.

זה יקר מדי. אני לא יכול לרכוש את זה.

זה משרד לרכישת כרטיסים להצגות.

את הכרטיסים אפשר לרכוש גם באינטרנט.

 

הערך רכש נמצא בידיעות:

 03.08.1608.09.1614.09.1628.11.1603.01.17, 14.03.1720.04.1720.04.1712.09.1717.10.17, 30.10.1725.01.1805.02.1808.05.1822.05.1828.05.1829.05.18,

04.06.1826.07.1806.09.1802.11.1829.01.1903.07.19, 28.07.19, 04.08.19, 29.10.19, 20.11.19, 09.12.19, 17.12.19, 21.01.20, 23.04.20, 18.06.20, 22.06.20, 21.07.20, 21.07.20, 22.11.20, 30.11.20, 08.12.20, 14.11.21, 17.11.21, 24.11.21, 18.01.22, 23.01.22, 09.03.22, 18.05.22, 29.07.22, 12.02.24, 20.03.24, 01.04.24, 05.06.24, 15.06.24, 19.06.24