Browsing Archives

מילים ומושגים

ריצה

רִיצָה – מילא את עונש המאסר

עשה מה שמישהו אחר רוצה כדי שיהיה מרוצה

השורש: ר.צ.ה

שם הפועל: לְרַצוֹת

שם הפעולה: רִיצוּי

שם תואר בבניין פועל: מְרוּצָה

 

הערך ריצה נמצא בידיעות: 28.03.1721.06.1731.07.1709.08.1714.06.18, 15.01.20, 22.11.20, 30.12.20, 02.03.21, 19.11.21