Browsing Archives

מילים ומושגים

ריב

ריב – קטטה, ויכוח, סכסוך בין אנשים

השורש: ר.י.ב

שם הפועל: לָרִיב

דוגמאות:

הם רבים על כל דבר.

האחים רבים ביניהם כל היום.

לא כדאי לריב על זה! לא נלך לרב!

הם יְרִיבִים בפוליטיקה וחברים בחיים.

 

הערך ריב נמצא בידיעות: 25.12.23

ריבון

רִיבּוֹן – שליט עליון

רִיבּוֹנוּת – Sovereignty

שם תואר: רִיבּוֹנִי

ריבונו של עולם – אלוהים

 

הערך ריבון נמצא בידיעות: 

03.05.1729.10.1722.10.1823.10.1824.01.1922.03.1924.03.19,

 26.3.1913.05.19, 11.09.19, 12.09.19, 10.11.19, 07.06.20, 23.09.20, 25.10.20, 03.02.21, 05.05.21, 19.10.21, 25.01.22, 14.02.22, 30.05.22, 07.06.22

 

 

 

 

 

ריבית

רִיבִּית – Interest

רבים: רִיבִּיוֹת

כסף שמשלמים לבנק כשלוקחים כסף מהבנק;

כסף שמקבל מהבנק מי שנותן לבנק להשתמש בכסף שלו.

 

הערך ריבית נמצא בידיעות:

 27.11.18, 09.07.19, 01.08.19, 26.11.19, 25.02.20, 26.05.20, 07.07.20, 05.01.21, 20.04.21, 06.07.21, 23.11.21, 04.01.22, 22.02.22, 24.05.22, 16.06.22, 05.07.22, 28.07.22, 09.04.24