Browsing Archives

מילים ומושגים

ראוי

רָאוּי – הולם, מתאים

כָּרָאוּי – כפי שצריך

 

דוגמאות:

היא רְאוּיָה לכל פרס!

האיש הזה לא ראוי להיות חבר כנסת!

המנהלת טיפלה במקרה כראוי.

 

הערך ראוי נמצא בידיעות: 2.11.1620.03.1726.10.1731.10.1710.11.1701.02.1801.02.1826.02.1828.10.18,

08.01.19, 17.03.20, 28.05.20, 24.06.20, 23.09.20, 22.12.20, 20.04.21, 14.06.21, 08.08.21

 

 

 

 

 

 

ראות

רְאוּתהאפשרות לראות

השורש: ר.א.ה

דוגמאות:

היום אין ראות טובה. בקושי רואים מכאן את הים.

ביום של ראות טובה רואים מכאן את החרמון.

בגלל הערפל יש ראות לְקוּיָה. סעו בזהירות!

בגלל הערפל יש הגבלות ראות. קשה לראות אפילו מטר קדימה. סעו לאט ובזהירות!

 

הערך ראות נמצא בידיעות: 01.11.16, 09.02.21

 

ראי

רְאִי, מַרְאָה – זכוכית  שבה אתה רואה את עצמך

דוגמאות:

הילדה מסתכל כל היום בראי.

במכונית יש כמה מראות.

הוא מדבר על הציונות בראי הזמר העברי- על השירים שמספרים את ההיסטוריה.

 

הערך ראי נמצא בידיעות: 08.07.16

ראייה

רְאִייָה היכולת לראות

השורש: ר.א.ה

שם הפועל: לִראוֹת

שם הפעולה: רְאִייָה

ראייה 6/6  – ראייה מצוינת

לְקוּת רְאִייָה – פגם בראייה, פגיעה בראייה. מי שסובל מלקות ראייה אינו רואה היטב. הוא לְקוּי רְאִייָה.

מִשְקְפֵי רְאִייָה

 

הערך ראייה נמצא בידיעות: 21.12.16