Browsing Archives

מילים ומושגים

ראי

רְאִי, מַרְאָה – זכוכית  שבה אתה רואה את עצמך

דוגמאות:

הילדה מסתכל כל היום בראי.

במכונית יש כמה מראות.

הוא מדבר על הציונות בראי הזמר העברי- על השירים שמספרים את ההיסטוריה.

 

הערך ראי נמצא בידיעות: 08.07.16

ראייה

רְאִייָה היכולת לראות

השורש: ר.א.ה

שם הפועל: לִראוֹת

שם הפעולה: רְאִייָה

ראייה 6/6  – ראייה מצוינת

לְקוּת רְאִייָה – פגם בראייה, פגיעה בראייה. מי שסובל מלקות ראייה אינו רואה היטב. הוא לְקוּי רְאִייָה.

מִשְקְפֵי רְאִייָה

 

הערך ראייה נמצא בידיעות: 21.12.16