Browsing Archives

מילים ומושגים

קרן

קֶרֶן – קו אור

רבים: קַרנַיִם

קרן שמש

קרן קיימת לישראל

 

קֶרֶן –  Foundation

רבים: קְרָנוֹת

קרן קיימת לישראל

קרן הון

קרן פנסיה

 

קֶרֶן – כלי נגינה, horn

קֶרֶן פינה

 

הערך קרן נמצא בידיעות: 13.09.1601.01.1711.12.1718.12.1807.02.1923.06.19, 04.05.20, 01.07.20, 17.11.20, 04.05.21, 20.01.22, 22.03.22, 12.02.24, 29.02.24

 

קרן היסוד

קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל היא המוסד הכספי המרכזי לפעולותיה של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל, המרכז את כל המגביות בחו"ל (למעט בארצות הברית) לאיסוף תרומות לבניין ישראל.

 

הערך קרן היסוד נמצא בידיעות: 23.07.1824.07.1811.11.1818.07.19, 05.09.19, 19.02.20, 24.02.20

 

 

קרן קיימת לישראל

קרן קיימת לישראל (קק"ל) 

קרן קיימת לישראל (קק"ל) היא ארגון ציוני שנוסד ב־1901, כאמצעי לאיסוף

כספים מיהודים לשם קניית קַרקָעוֹת בארץ ישראל וְהַכשָרָתָן לְהִתייַשבוּת יהודית.

מאז קום המדינה היא עוסקת במפעלי יִיעוּר, פְּרִיצַת דרכים, הַכשָרָת קַרקַע וחינוך.

 

 פסל, בעיצובו של אליעזר ויסהוף, המוצב על ידי הקרן הקיימת ביערותיה, לציון כי המקום יוער על ידי הקרן.

(אלמוג, ויקימדיה)

 

משמעות הסמל

בסמל קק"ל 3 צבעים: חום, ירוק וכחול. החום מסמל את הקשר לקרקע,

הירוק מסמל את אחריות הקק"ל לייעור והכחול מסמל את המים. קק"ל לקחה

 על עצמה אחריות לשיקום נחלים ולאגירת מים כדי לסייע להתיישבות.

 

סמל קק"ל (ויקיפדיה)

 

הערך קרן קיימת לישראל (קק"ל) נמצא בידיעות: 16.05.16, 06.04.1718.04.1714.05.18, 05.09.1910.11.19, 22.04.21, 02.04.22

 

קרס

קָרַס נפל ארצה והתמוטט

השורש: ק.ר.ס

שם הפועל: לִקרוֹס

שם הפעולה: קְרִיסָה

 

דוגמאות:

בסערה עצים רבים קרסו על חוטי חשמל.

אני קורס מרוב עבודה.

החולה במצב קריטי של קריסת מערכות.

הבורסה קרסה.

 

הערך קרס נמצא בידיעות: 24.08.1606.09.1612.09.16, 15.08.1705.02.1811.06.1808.11.1811.11.1828.01.19,

20.05.19, 28.11.19, 14.06.20, 13.07.20, 20.07.20, 08.06.21, 27.06.21, 04.07.21, 12.09.21, 13.09.21, 05.10.21, 21.12.21, 22.02.22, 15.03.22, 23.01.24

 

קרע

קָרַע – חתך במשיכה את הנייר או הבד לחתיכות קטנות

השורש: ק.ר.ע

שם הפועל: לִקְרוֹעַ

שם הפעולה: קְרִיעָה

שם עצם: קֶרַע

ביהדות:

קָרַע קְרִיעָה – התאבל על מת. בהלוויה בבית העלמין קורעים לבני המשפחה של המת את החולצה שהם לובשים.

בסלנג:

קְרִיעָה – דבר קשה מאוד.

 

דוגמאות:

הילד קרע את הדפים בספר. ההורים כעסו.

המבחן היה קריעה. שלוש שעות!

הוא נוהג מהר מאוד. 'קורע' את הכביש.

יש קֶרַע בין ההנהלה לעובדים.

 

הערך קרע נמצא בידיעות: 09.03.1713.06.1819.07.18, 17.03.21, 07.04.21, 26.10.21, 10.12.23, 24.01.24, 10.04.24

 

 

קרקע

קַרקַע (נ') – אדמה

רבים: קַרקָעוֹת

שם תואר: קַרקָעִי

קַרקָעִית – השכבה התחתית של משהו: קרקעית הים, קרקעית הבריכה, קרקעית הסיר, קרקעית הכוס

השורש: ק.ר.ק.ע

שם הפועל: לְקַרְקֵעַ – להוריד מטוס לקרקע, לא לאפשר לו להמשיך לטוס

שם הפעולה: קִרְקוּעַ

תַת קַרקָעִי: מתחת לאדמה

 

דוגמאות:

הבניין בנוי על קרקע של העירייה.

הם גרים בקוֹמַת קרקע. הם עולים לדירה ברגל ולא במעלית.

הוא עורך דין שעוסק בענייני מְקַרקְעִין.

הקיבוץ עלה על הקרקע בשנת 1948.

רשות מְקַרְקְעֵי ישראל היא הגוף המנהל את קרקעות המדינה.

הוא קצת אסטרונאוט. היא בחורה עם שתי רגלים על הקרקע.

החברה קִרְקְעָה את כל המטוסים הישנים מהדגם הזה.

הטייס מְקוּרְקָע כבר שלושה חודשים בגלל בעיות בריאות.

 

הערך קרקע נמצא בידיעות: 

26.07.1606.09.1618.09.1615.11.1617.11.1604.12.1606.12.1607.02.17, 09.06.1708.08.1726.09.1719.02.1825.03.1806.05.1828.05.1808.08.18,

 20.12.1820.05.1923.06.1909.07.19, 27.11.19, 08.01.20, 12.01.20, 10.06.20, 03.08.20, 21.10.20, 24.11.20, 12.05.21, 08.06.21, 25.10.21, 02.11.21, 08.12.21, 20.12.21, 04.01.22, 31.07.22, 10.08.22, 14.10.23, 25.10.23, 30.10.23, 17.11.23, 06.12.23, 18.12.23, 24.12.23, 07.01.24, 10.01.24, 06.02.24, 18.02.24 12.03.24, 10.04.24, 07.05.24, 20.05.24