Browsing Archives

מילים ומושגים

קרקע

קַרקַע (נ') – אדמה

רבים: קַרקָעוֹת

שם תואר: קַרקָעִי

קַרקָעִית – השכבה התחתית של משהו: קרקעית הים, קרקעית הבריכה, קרקעית הסיר, קרקעית הכוס

השורש: ק.ר.ק.ע

שם הפועל: לְקַרְקֵעַ – להוריד מטוס לקרקע, לא לאפשר לו להמשיך לטוס

שם הפעולה: קִרְקוּעַ

תַת קַרקָעִי: מתחת לאדמה

 

דוגמאות:

הבניין בנוי על קרקע של העירייה.

הם גרים בקוֹמַת קרקע. הם עולים לדירה ברגל ולא במעלית.

הוא עורך דין שעוסק בענייני מְקַרקְעִין.

הקיבוץ עלה על הקרקע בשנת 1948.

רשות מְקַרְקְעֵי ישראל היא הגוף המנהל את קרקעות המדינה.

הוא קצת אסטרונאוט. היא בחורה עם שתי רגלים על הקרקע.

החברה קִרְקְעָה את כל המטוסים הישנים מהדגם הזה.

הטייס מְקוּרְקָע כבר שלושה חודשים בגלל בעיות בריאות.

 

הערך קרקע נמצא בידיעות: 

26.07.1606.09.1618.09.1615.11.1617.11.1604.12.1606.12.1607.02.17, 09.06.1708.08.1726.09.1719.02.1825.03.1806.05.1828.05.1808.08.18,

 20.12.1820.05.1923.06.1909.07.19, 27.11.19, 08.01.20, 12.01.20, 10.06.20, 03.08.20, 21.10.20, 24.11.20, 12.05.21, 08.06.21, 25.10.21, 02.11.21, 08.12.21, 20.12.21, 04.01.22, 31.07.22, 10.08.22, 14.10.23, 25.10.23, 30.10.23, 17.11.23, 06.12.23, 18.12.23, 24.12.23, 07.01.24, 10.01.24, 06.02.24, 18.02.24 12.03.24, 10.04.24, 07.05.24, 20.05.24