Browsing Archives

מילים ומושגים

קצב

קֶצֶב מהירות התנועה וההתקדמות, טֶמפּוֹ, ריתמוס, מידה , גודל

קצב מהיר, קצב איטי

מוסיקה קִצבִּית – מוסיקה רִתמִית

קוֹצֵב לב – מכשיר שמסדיר את קצב הלב. הרופאים מתקינים אותו לחולים שיש להם בעיות בקצב הלב

דוגמאות:

הוא גדל בקצב מהיר.

הם רוקדים לפי הקצב.

זה ריקוד בקצב של ולס.

הם מתקדמים בקצב מצוין לפי התכנית.

הרופא בדק את קצב הלב. יש לו הפרעות קצב. שמו לו קוצב לב.

 

הערך קצב נמצא בידיעות: 

14.11.1622.11.16, 19.01.1722.08.1709.05.1805.11.18, 26.05.20, 29.11.20, 31.12.20, 09.02.21, 11.02.21, 04.08.21, 10.08.21, 22.03.22, 06.04.22, 16.06.22, 13.03.24, 30.05.24

 

קצבה

קִצְבָּה – כסף שמשלמת המדינה (הביטוח הלאומי) באופן קבוע לילדים, לאנשים שאינם יכולים לעבוד

רבים: קִצְבָּאוֹת

קִצְבַּת ילדים

קִצְבַּת אזרח ותיק

קצבת זקנה

קצבת שְאִירִים

 

הערך קצבה נמצא בידיעות: 12.12.1631.01.1713.07.1718.09.1701.10.1720.11.1720.11.1721.11.1714.01.18,

13.02.1811.10.1829.11.18, 27.04.22