Browsing Archives

מילים ומושגים

קל

קַל – לא קשה, לא כבד

השורש: ק.ל.ל

שם הפועל: לְהַקֵל

שם הפעולה: הֲקָלָה

קַלֵי קַלוּת, בקלי קלות

בִּקְלִילוּת

קַל וָחוֹמֶר – על אחת כמה וכמה

לְהָקֵל ראש – לא לקחת ברצינות, לְזַלזֵל

הֲקָלָה בבחינה  – לתלמידים עם קשיי למידה נותנים זמן רב יותר בבחינה וכו'.

הֲקָלָה במס – אוכלוסיות מסוימות משלמות מס נמוך יותר.

 

הערך קל נמצא בידיעות: 23.01.1925.03.19, 27.10.20, 17.01.22, 22.03.22, 04.04.2, 31.10.23

 

קלט

קָלַט – קיבל לתוכו

הבין

השורש: ק.ל.ט

שם הפועל: לִקְלוֹט

שם הפעולה: קְלִיטָה

קולטים עולים

מרכז קליטה

משרד הקליטה

קליטה מהירה

 

דוגמאות:

העיר נתניה היא עיר קולטת עלייה.

הוא נקלט מצוין בעבודה.

הם נקלטו יפה בישראל.

אני לא קולט שהוא כבר בן שבע!

אני עייף. אני כבר לא קולט שום דבר.

דני לרוני בטלפון: אני לא שומע אותך! אין קליטה.

הוא תלמיד מצוין. יש לו קליטה מהירה מאוד.

 

הערך קלט נמצא בידיעות:

 19.09.1601.01.1701.05.1708.06.1710.07.1711.07.1724.11.17

25.01.1823.07.1824.07.1818.11.1818.12.1824.12.1810.09.1929.01.19,

 18.07.19, 04.02.19, 26.02.20, 01.03.20, 06.07.20, 05.11.20, 23.11.20, 16.12.20, 26.01.21, 21.02.21, 01.06.21, 13.12.21, 12.01.22, 21.02.22, 07.03.22, 08.03.22, 13.03.22, 14.03.22, 03.05.22, 02.06.22, 11.08.22, 27.10.23, 22.11.23, 23.11.23, 15.02.24

 

 

 

קלעים

קְלָעִים – וילון, מסך המסתיר את הבמה מעיני הצופים ומורם בתחילת ההצגה

מֵאֲחוֹרֵי הקְלָעִים – לא על הבמה, מאחורי הבמה

שיחות, מגעים, מאמצים מאחורי הקלעים – בשקט, בלי פרסום, בסוד

 

 

הערך קלעים נמצא בידיעות: 17.11.21

 

 

קלפי

קַלפִּי ׁ(נ')

רבים: קַלְפִּיוֹת

קופסה, תיבה שבה שם הבוחר את המעטפה אחרי שהכניס לתוכה את פתק ההצבעה.

גם מקום ההצבעה נקרא קלפי.

לכל קלפי – מספר. קלפיות רבות ממוקמות בבתי ספר.

הבוחרים מקבלים בדואר הודעה לבוחר ובה מספר הקלפי שבו הם מצביעים.

 

הערך קלפי נמצא בידיעות: 10.07.1720.03.1814.08.1830.10.1812.11.1813.11.1812.12.1811.02.1912.02.09, 25.02.19,

12.03.1927.03.1907.04.1909.04.19, 03.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 17.9.19, 17.09.19, 19.09.1918.02.20, 03.03.20, 04.03.20, 05.11.20, 18.01.21, 09.03.21, 14.03.21, 18.03.21, 25.04.22, 26.02.24, 27.02.24, 28.02.24