Browsing Archives

מילים ומושגים

קיצץ

קִיצֵץ – חָתַך, הִקטִין, הִפחִית

השורש: ק.צ.ץ

שם הפועל: לְקַצֵץ

שם הפעולה: קִיצוּץ

מקצצים בתקציב, מקצצים בכח אדם, מקצצים בהוצאות, מקצצים בזכויות

 

הערך קיצץ נמצא בידיעות: 11.08.1614.08.1619.12.1621.12.1607.01.1817.01.1802.10.1819.11.1822.11.18,

25.06.1925.06.19, 01.06.20, 22.09.20, 07.11.23, 16.11.23, 16.01.24, 29.05.24

 

קירה

קִירָה , קֵרָה – בנה תִקרָה
השורש: ק.ר.ה
שם הפועל: לְקָרוֹת

שם הפעולה: קִירוּי

קוֹרָה – לוח עץ

חנייה מְקוּרָה – חנייה שיש מעליה תקרה

בריכה מְקוּרָה – בריכה שיש מעליה תקרה

קוֹרַת גג – בית

בספורט: קורה – לוח עץ שעושים עליו תרגילים של שִיווּי משקל

 

הערך קירה נמצא בידיעות: 14.07.1606.09.17

 

קירח

קֵירֵחֵ – אין לו שֵׂעָר על הראש

השורש: ק.ר.ח

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַקְרִיחַ

קָרַחַת – החלק שאין בו שֵׂעָר

קָרַחַת היַעַר – אזור בלי עצים בתוך היער

פתגם:

קֵירֵח מִכָּאן ומִכָּאן – רצה שני דברים ובסופו של דבר נשאר בלי כלום

 

הערך קירח נמצא בידיעות: 18.01.18

 

 

קישט

קִישֵט – עשה את הדבר ליפה יותר, עשה דקורציה

השורש: ק.ש.ט

שם הפועל בבניין פיעל: לְקַשֵט

שם הפעולה: קִישוּט

עבר בבניין פועל: קוּשַט

הווה בבניין פועל: מְקוּשָט

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַשֵט

מקשטים את הקירות בתמונות, מקשטים טת הסוכה

 

הערך קישט נמצא בידיעות: 02.12.1821.01.1923.01.19, 07.11.20, 08.11.20, , 01.08.21