Browsing Archives

מילים ומושגים

קיבל

קִיבֵּל – הסכים לקבל 

השורש: ק.ב.ל

שם הפעולה: קַבָּלָה

קַבָּלַת שבת

קַבָּלַת פָּנִים – טקס לכבוד אנשים שמגיעים

קַבָּלַת קָהָל – האזרחים יכולים לבוא למשרד ציבורי ולקבל שירות מעובדי המשרד

לְקַבֵּל – כשמישהו נותן למישהו משהו. האחד נותן. השני מקבל.

פירוש נוסף: להסכים, וגם: להסכים להכניס מישהו לארגון, לבית ספר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַבֵּל

מתקבלים לקורס, לאוניברסיטה

שם תואר: מְקוּבָּל

אדם מקובל בחברה – כולם אוהבים ומעריכים אותו

מְקוּבָּל עליי – אני מסכים. לא מְקוּבָּל עליי – אני לא מסכים!

דוגמאות:

הוא קיבל את המכתב של ההורים שלו, אבל לא קיבל את הבקשה שלהם שיחזור לארץ.

המנהל קיבל את כל ההצעות של העובדים. הוא דָחָה את רוב ההצעות וקיבל רק את ההצעה בנושא הפנסיה.

הוא עבר את הבחינות בהצלחה והתקבל ללימודים.

 

הערך קיבל נמצא בידיעות:

 26.09.1620.12.1616.08.1728.09.1717.10.1729.10.1730.10.17,

 10.11.1721.06.18,

27.06.1812.07.1818.07.1819.07.1816.10.1818.10.1825.10.1829.10.18

26.11.1829.11.18

16.12.1827.12.1803.01.1904.02.1927.02.1904.03.1912.03.1918.0319

01.04.1908.04.1910.04.1930.05.19

14.07.19, 18.07.19, 08.08.19, 01.09.20, 10.09.20, 01.12.20, 10.12.20, 03.01.21, 02.02.21, 16.03.21, 11.04.21, 26.07.21, 27.07.21, 29.07.21, 02.11.21, 04.11.21, 18.11.21, 14.12.21, 02.02.22, 17.02.22, 07.03.22, 10.03.22, 13.03.22, 15.03.22, 02.06.22, 02.06.22, 02.06.22, 03.07.22, 13.07.22, 14.07.2203.08.22, 26.11.23, 07.02.24, 11.02.24, 19.03.24, 21.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קיבץ

קִיבֵּץ – אסף וחיבר יחד

השורש: ק.ב.ץ

שם הפועל: לְקַבֵּץ

שם הפעולה: קִיבּוּץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַבֵּץ

קִיבּוּץ גָלוּיוֹת: העם היהודי מִתְקַבֵּץ יחד מכל העולם

 

הערך קיבץ נמצא בידיעות: 20.12.1620.11.1719.03.1819.07.18, 02.09.21, 25.02.24, 03.03.24, 16.04.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קיזז

קִיזֵז  – הפחית סכום מתוך הסכום כללי

השורש: ק.ז.ז

שם הפועל: לְקַזֵז

שם הפעולה: קִיזוּז

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַזֵז

 

דוגמאות:

שילמנו שכר דירה וקיזזנו את הכספים ששילמנו החודש לאינסטלטור. הבאנו לבעל הדירה קבלות.

חתמנו חוזה עם בעל הבית האומר כי בעוד חמש שנים נקנה את הבית ושכר הדירה  ששילמנו יקוזז מהמחיר.

 

 

הערך קיזז נמצא בידיעות: 03.07.18, 18.02.20, 03.02.21, 16.12.21

 

 

 

קיים

קַייָם – יש, נמצא

קַייֶמֶת, קַייָמִים קַייָמוֹת

השורש: ק.י.ם

שם הפועל בבניין פיעל: לְקַייֵם

שם הפעולה בבניין פיעל: קִיוּם

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַייֵם

קַייָמוּת – יציבות, Sustainability, היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן

 

הערך קיים נמצא בידיעות: 

03.01.1705.01.1705.02.17, 09.02.17, 12.02.1713.02.1715.02.17, 15.02.1720.03.17, 22.03.1708.08.1704.09.1702.10.1718.10.17, 23.10.1724.10.1731.10.1710.11.1712.11.1722.11.17,

  29.11.1729.11.17, 29.11.1707.12.1715.12.1718.12.1720.12.1721.12.1708.01.1809.01.18

10.01.18,

14.01.1819.01.1824.01.1826.01.1829.01.18, 04.02.1806.02.1820.02.18

26.02.1807.03.1811.03.18,

26.03.1803.04.1810.04.1810.04.1815.04.1816.04.1825.04.1826.04.18

30.04.18, 06.05.1807.05.18,

09.05.1809.05.1810.05.1831.05.1803.06.1804.06.1807.06.18, 07.06.1810.06.1811.06.1811.06.18,

12.06.1812.06.1814.06.1814.06.1819.06.1819.06.18, 28.06.1802.07.1804.07.1810.07.1815.07.18,

18.07.1819.07.1823.07.1823.07.1826.07.1802.08.1808.08.1809.08.18

14.08.1814.08.1814.08.1803.09.18

03.10.1804.10.1804.10.1814.10.18 15.10.1816.10.18, 16.10.1817.10.1818.10.1822.10.1824.10.1825.10.18,

28.10.18, 30.10.1805.11.1805.11.18, 06.11.1806.11.1808.11.1812.11.18, 12.11.1813.11.1814.11.1815.11.1818.11.1818.11.18, 20.11.1826.11.1829.11.1802.12.1802.12.1811.12.1816.12.1818.12.18

19.12.18,

20.12.1824.12.1827.12.1801.01.1903.01.1914.01.1921.01.1923.01.19

30.01.1911.02.19

20.02.1921.02.1924.02.1912.03.1913.03.1924.03.19, 01.04.1904.04.1902.05.1906.05.1907.05.1914.05.19

22.05.1929.05.1929.05.1903.06.19, 17.06.1901.07.1901.07.1908.07.1911.07.1911.07.1915.07.1916.07.19,

18.07.19, 04.08.19, 05.08.19, 12.08.19, 23.09.1923.09.19, 24.09.19, 24.09.19, 10.10.1928.10.19, 29.10.19, 31.10.19, 05.11.19, 07.11.19, 14.11.19, 18.11.19, 18.11.19, 20.11.19, 12.12.19, 12.12.19, 19.12.19, 09.01.20, 12.01.20,  12.01.20, 13.01.2016.01.20, 23.01.20, 28.01.20, 04.02.19, 04.02.20, 05.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 21.02.20, 25.02.20, 27.02.20, 12.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 29.04.20, 30.04.20, 09.06.20, 18.06.20, 23.06.20, 25.06.20, 02.07.20, 23.07.20, 29.07.20, 09.09.20, 15.09.20, 15.09.20, 16.09.20 17.09.20, 22.09.20, 23.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 12.10.20, 13.10.20, 20.10.20, 22.10.20, 25.10.20, 27.10.20 29.10.20, 29.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 05.11.20, 12.11.20, 17.11.20, 24.11.20, 03.12.20, 06.12.20, 07.12.20, 23.12.20, 25.01.21, 04.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 16.02.21, 18.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 09.03.21, 16.03.21, 24.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 18.04.21, 20.04.21, 21.04.21, 25.04.21, 29.04.21, 29.04.21, 09.05.21, 20.05.21, 08.06.21, 10.06.21, 14.06.21, 15.06.21, 17.06.21, 17.06.21, 21.06.21, 24.06.21, 24.06.21, 29.06.21, 15.07.21, 20.07.21, 21.07.21, 22.07.21, 26.07.21, 27.07.21, 02.08.21, 05.08.21, 09.08.21, 10.08.21, 11.08.21, 12.08.21, 02.09.21, 05.09.21, 09.09.21, 12.09.21, 30.09.21, 04.10.21, 05.10.21, 07.10.21, 12.10.21, 14.10.21, 17.10.21, 18.10.21, 19.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 31.10.21, 02.11.21, 02.11.21, 04.11.21, 08.11.21, 09.11.21, 17.11.21, 23.11.21, 24.11.21, 12.12.21, 13.12.21, 13.12.21, 15.12.21, 21.12.21, 27.12.21, 30.12.21, 27.01.22, 08.02.22, 10.02.22, 02.03.22, 07.03.22, 08.03.22, 16.03.22, 29.03.22, 31.03.22, 01.05.22, 10.05.22, 31.05.22, 02.06.22, 07.06.22, 09.06.22, 09.06.22, 12.06.22, 16.06.22, 20.06.22, 21.06.22, 22.06.22, 23.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 30.06.22, 04.07.22, 11.07.22, 11.07.22, 19.07.22, 26.07.22, 01.08.22, 08.08.22, 13.10.23, 15.10.23, 17.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 26.10.23, 30.10.23, 02.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 20.12.23, 24.12.23, 09.01.24, 10.01.24, 16.01.24, 18.01.24, 24.01.24, 24.01.24, 25.01.24, 25.01.24, 26.02.24, 27.02.24, 29.02.24, 29.02.24, 10.03.24, 18.03.24, 19.03.24, 20.03.24, 09.05.24, 12.05.24, 19.05.24, 23.05.24, 30.06.24, 14.07.24

 

 

קיפל

קִיפֵּל – הניח חלק אחד של דבר על חלקו השני כדי להקטין אותו

השורש: ק.פ.ל

שם הפועל: לְקַפֵּל

שם הפעולה: קִיפּוּל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַפֵּל

שם עצם: קֶפֶל  (בבד, בעור)

כסא מִתְקַפֵּל, מיטה מִתְקַפֶּלֶת, מטרייה מתקפלת, אוֹפניים מִתְקַפְּלִים

אוריגמי – קִיפּוּלֵי ניר

 

הערך קיפל נמצא בידיעות: 21.12.16

קיצוני

קִיצוֹנִי – נמצא בקצה

             בעל דעה מרוחקת מהקונצנזוס

דוגמאות:

הוא יושב קיצוני מימין.

היא בתמונה קיצונית משמאל.

אנחנו גרים בבית הקיצוני.

יש לו דעות קיצוניות. קשה להתווכח אתו.

הוא ימני קיצוני. אשתו שמאלנית קיצונית.

הדעות שלו הִקצִינוּ עם השנים. הם הִקצִינוּ אחרי המלחמה.

ההנהלה עשתה צעד קיצוני וסגרה את המפעל.

 

הערך קיצוני נמצא בידיעות:

27.11.1608.01.1716.03.1704.04.1703.07.1716.07.1720.08.17, 08.01.1823.04.18,

31.01.1926.02.1921.05.1922.05.1922.05.1926.05.1904.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 28.10.19, 23.01.20, 06.06.21, 30.06.21, 13.07.21, 10.08.21, 19.10.21, 24.01.22, 24.01.22, 06.04.22, 25.04.22, 27.07.22, 04.03.24, 09.03.24, 13.03.24