Browsing Archives

מילים ומושגים

קטלני

קַטלָנִי – הורג, גורם למוות

השורש: ק.ט.ל

לִקטוֹל – להרוג

קֶטֶל – הֶרֶג

דוגמאות:

גם אֶבֶן היא כְּלִי נֶשֶק קטלני.

אתמול הייתה ברחוב שלנו תְאוּנַת דְרָכִים קַטלָנִית. אדם נהרג.

צריך לעצור את הקֶטֶל בדרכים!

קניתי בסופרמרקט ספריי קוטל נמלים וחרקים.

 

הערך קטלני נמצא בידיעות:

 13.10.1622.11.1627.11.1624.01.1707.03.1722.10.1714.11.1708.10.1801.11.18,

12.11.1826.11.18, 05.07.21, 22.10.21, 07.06.22

 

קטע

קָטַע הפסיק באמצע

           כירורג חתך והוציא חלק מיד או רגל של אדם בגלל מחלה או פציעה

השורש: ק.ט.ע

שם הפועל: לִקטוֹעַ

שם הפעולה: קְטִיעָה

שם עצם: קֶטַע

דוגמאות:

הרופאים נאלצו לקטוע את רגלו הימנית.

הוא נכה, קְטוּעַ שתי רגלים. הוא יושב בכיסא גלגלים.

שר הביטחון קטע את הביקור בחו"ל בגלל המצב הביטחוני וחזר לארץ.

אני שומע אותך קָטוּעַ. יש בעיות בקו הטלפון.

הוא קטע את הסיפור באמצע במקום הכי מותח ואמר שימשיך לספר מחר.

בספר יש כמה קְטָעִים מעניינים.

 

הערך קטע נמצא בידיעות: 06.04.1713.12.1706.05.1819.07.1805.08.1808.08.18, 03.10.1811.11.1812.11.18, 08.04.21, 05.02.24