Browsing Archives

מילים ומושגים

קהילה

קְהִילָה – Community

שם תואר: קְהִילָתִי

 

מרכז קהילתי

יישוב קהילתי

קהילה יהודית

הערך קהילה נמצא בידיעות: 10.07.1621.07.1630.11.16, 10.01.1719.01.1731.01.1701.02.1713.02.1707.03.1719.03.1729.06.1726.07.1706.09.1724.09.17,

 05.11.1728.01.1808.03.1825.04.1826.04.1824.05.1804.06.1806.06.1825.06.1828.06.1828.06.18

03.10.1828.10.1829.10.1827.12.1824.01.1928.01.1930.01.1904.02.1905.02.1914.02.1926.02.19, 27.02.19,

28.02.19, 29.07.19, 12.09.19, 20.11.19, 02.12.19, 11.12.19, 12.01.20

 

קהל

קָהָל – אנשים שבאו למקום לראות ולשמוע

קהל באולם קונצרטים ובתיאטרון

קַבָּלַת קָהָל: ימים ושעות שבהם אפשר לבוא לפגוש פקיד במשרד

 

הערך קהל נמצא במקום: 13.12.1620.12.16, 14.03.1718.04.17, 04.05.17, 04.07.1713.07.1723.07.1701.12.17,

19.01.1826.01.1801.02.1828.05.1806.06.1824.06.1808.08.1803.09.1829.10.1812.11.1818.12.1827.12.18,

11.02.1919.05.1919.06.1907.11.19