Browsing Archives

מילים ומושגים

קבורה

קְבוּרָה –  מְנוּחַת הַמֵת בָּאֲדָמָה 

שם הפועל: לִקְבּוֹר

את המתים קוברים בקֶבֶר בבית קברות. 

בֵּית קְבָרוֹת  נקרא גם  בֵּית עָלמִין.

את חללי צה"ל קוברים בבתי העלמין הצבאיים.

בסלנג אומרים: כששמעתי איך הבן שלי מדבר אל סבתא שלו, רציתי לִקבּוֹר את עצמי מִבּוּשָה.

 

הערך קבורה נמצא בידיעות: 01.08.16, 13.11.1608.03.1702.04.1708.06.1707.11.1720.11.1724.11.1725.06.18,

27.06.1804.10.1820.02.1924.02.1907.05.1905.12.19, 21.02.20, 20.01.21, 11.11.21, 21.03.22, 27.03.22, 06.04.22

 

קבלן

קַבְּלָן – עושה עבודות בשביל מישהו ומקבל כסף לפי חוזה ביניהם, בונה בתים

הקבלן מעסיק אנשים אחרים שעושים את העבודה. לפעמים הקבלן מעסיק קבלן מִשְנֶה.

קבלן בניין, קבלן שיפוצים, קבלן חשמל, קבלן ניקיון 

עבודה בְקַבְּלָנוּת – עבודה בתשלום קבוע מראש, לא לפי שעות 

 

דוגמאות:

הם קנו דירה חדשה מקבלן. אנחנו קנינו דירה יד שנייה. לא חדשה, אבל יפה!

העוזרת שלי רוצה לעבוד בקבלנות – לנקות ולסיים. אני רוצה שהיא תעבוד לפי שעות.

מי שקונה דירה מקבלן צריך לבדוק שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.

 

הערך קבלן נמצא בידיעות: 17.08.16

קבע

קֶבַע – כל הזמן, תמיד

צְבָא קֶבַע – חיילים שבוחרים לשרת ולעבוד בצבא שנים רבות

הסכם קבע, דֶרֶך קֶבַע

שם תואר: קָבוּעַ

ההפך: זְמַנִי

עובד קבוע, עבודה קבועה

קְבִיעוּת: סטאטוס של עובד. אי אפשר לפטר אותו בלי סיבה מיוחדת.

 

הערך קבע נמצא בידיעות: 

08.08.162.11.1626.01.1710.11.1705.06.1803.09.1811.11.1813.01.19, 29.07.19, 17.09.19, 05.12.19, 25.03.20, 23.06.20, 07.11.20, 08.11.20, 09.02.21, 11.02.21, 20.07.22, 20.12.23, 25.12.23, 15.02.24, 19.02.24, 03.03.24, 16.04.24, 02.06.24

 

קבע (פועל)

קָבַע החליט, אמר

השורש: ק.ב.ע

שם הפועל: לִקבּוֹעַ

שם הפעולה: קְבִיעָה

קובעים תור, קובעים פגישה, קובעים תאריך למשהו

דוגמאות:

קבעתי פגישה עם המורה מחר.

קבענו תור לרופא בשבע.

הממשלה תִקבַּע את המחירים.

ההורים קובעים מה אסור ומה מותר.

עדיין לא קבענו תאריך לחתונה.

בוא נקבע בקפה 'הבימה'!

 

הערך קבע נמצא בידיעות: 

2.11.1630.11.1605.01.1708.01.1724.01.1720.03.1724.04.1703.05.17,

 05.07.1730.07.17

07.08.1713.09.1702.10.1729.10.1730.11.1707.12.1722.12.1726.12.17, 27.12.1728.12.1709.01.18,

 10.01.1801.02.1804.02.1818.02.1820.02.1819.03.1827.03.18, 25.04.1801.05.18, 27.05.1831.05.1821.06.1822.06.1805.07.1818.07.1808.10.1816.10.18,

 22.10.1823.10.1829.10.18,

16.11.1818.11.1803.12.1820.12.1825.12.1804.03.1905.03.1919.03.19,

15.05.1911.06.19, 22.07.1923.07.19, 06.08.19, 07.08.19, 04.09.19, 26.11.19, 08.12.19, 22.12.19, 06.01.20, 07.01.20, 12.01.20, 13.01.20, 13.02.20, 19.02.20, 21.02.20, 11.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 07.05.20, 10.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 12.07.20, 14.07.20,  20.07.20, 21.07.20, 30.09.20, 05.11.20, 08.12.20, 09.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 07.01.21, 19.01.21, 21.01.21, 04.02.21, 10.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 09.03.21, 14.03.21, 18.03.21, 18.03.21, 21.04.21, 27.04.21, 10.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 21.06.21, 24.06.21, 01.07.21, 01.07.21, 06.07.21, 28.07.21, 10.08.21, 12.08.21, 06.10.21, 21.10.21, 26.10.21, 26.10.21, 31.10.21, 09.12.21, 20.12.21, 04.01.22, 22.02.22, 06.03.22, 29.03.22, 05.04.22, 27.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 05.07.22, 11.07.22, 12.07.22, 13.07.22, 19.07.22, 29.07.22, 31.07.22, 25.10.23, 07.11.23, 16.11.23, 19.11.23, 05.12.23, 06.12.23, 16.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 25.12.23, 28.12.23, 16.01.24, 26.01.24, 11.02.24, 06.03.24, 11.03.24, 18.03.24, 18.03.24, 01.04.24, 03.04.24, 05.04.24, 17.04.24, 09.05.24, 30.05.24, 03.06.24, 10.06.24, 10.06.24, 17.06.24, 21.06.24, 10.07.24