Browsing Archives

מילים ומושגים

פונדק

פּוֹנְדָק – מלון קטן

פּוּנְדַק דרכים – מלון קטן הממוקם בצִדי דרכים

אם פּוּנְדְקָאִית – אישה המסכימה ללדת ילד של אנשים אחרים

פּונְדְקָאוּת – נשיאת עובר על ידי אשה עד לידתו של התינוק, לשם מסירתו לאחר הלידה להורים מיועדים.

 

הערך פונדק נמצא בידיעות: 19.07.1823.07.18, 12.07.21

 

 

פוצץ

פּוֹצֵץ –   Blew Up,  גרם להתפוצצות, הרס

השורש: פ.צ.צ

שם הפועל בבניין פיעל: לְפוֹצֵץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתפּוֹצֵץ

דוגמאות:

פתאום שמענו פיצוץ

צה"ל פוצץ את מטען החבלה.

הפְּצָצָה התפוצצה בשטח פתוח. לא היו נפגעים.

הוא פוצץ את המשא ומתן באמצע בגלל חילוקי הדעות.

ובסלנג:

התפוצצתי מצחוק, התפוצצתי מכעס.

לא היה מקום. המסעדה הייתה מפוּצֶצֶת באנשים. לא היה כיסא אחד ריק.

קניתי סיגריות בפִּיצוּצִיָה שליד הבית. היא פתוחה 24 שעות ביממה.

 

הערך פוצץ נמצא בידיעות: 25.07.1621.08.16, 15.03.1724.07.1709.08.1721.08.1731.10.1702.01.1818.02.18,

19.02.1822.02.1814.03.1827.12.1807.01.1920.05.1921.05.19, 10.12.19, 16.09.20, 09.02.22, 02.03.22, 26.05.22

 

פורה

פּוֹרֶה – נותן פרי

פּוֹרֶה, פּוֹרִיָיה, פּוֹרִיִים, פּוֹרִיוֹת

עץ פורה, אישה פורייה, דיון פורה, עבודה פורייה, סופר פורה

שם עצם: פּוֹרִיוּת

שם עצם: פִּריוֹן – כמה פירות הבאת לעולם (ילדים) ובעבודה (כמה יצרת)

גיל הפוריות של האישה

בעיות פוריות 

מרפאת פוריות

טיפולי פוריות

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַפְרוֹת

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַפְרָיָה

הַפְרָיָה הדדית – זה מפרה את זה

הַפְרָייַת מַבְחֵנָה IVF- הפריה של הביצית של האישה והזרע של הגבר ממבחנה מחוץ לגוף האישה 

 

הערך פורה נמצא בידיעות:

08.07.16, 08.07.1603.08.1619.11.1606.01.1710.05.1726.07.1720.11.1718.02.18,

14.03.1815.07.1815.07.1814.03.19, 08.12.19, 06.02.20, 17.11.21, 15.12.21, 31.05.22

 

פז

פָּז  –  זָהָב

דוגמאות:

שמש פז, חֲלוֹמוֹת פז, הִזדמנות פז

אמא: לילה טוב! חלומות פז!

בעלי הבית שלנו עוברים לגור בארצות הברית ומוכרים את הדירה במחיר נמוך בהרבה ממחיר השוק. בשבילנו זו הזדמנות פז לקנות דירה במחיר טוב.

אין ילד בישראל שאינו מכיר את השיר:

השקדיה פורחת ושמש פז זורחת

ציפורים מראש כל גג מבשרות את בוא החג:

ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות!

ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות!

 

הערך פז נמצא בידיעות: 17.09.20

 

פחד

פַּחַד –  דאגה, חשש שיקרה משהו רע, fear

השורש: פ.ח.ד

שם הפועל בבניין קל: לִפְחוֹד

פּוֹחֲדִים ממישהו או ממשהו

מְפַחֲדִים ממישהו או ממשהו

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַפְחִיד

שם תואר: מַפְחִיד

תכונה: פַּחְדָן

פַּחַד מָווֶת

פַּחַד גְבָהִים

פַּחַד בָּמָה, פַּחַד קָהָל

פַּחַד אֵימִים, פחד אלוהים – פחד גדול

 

הערך פחד נמצא בידיעות22.12.1726.04.1804.06.1922.07.19, 28.11.19, 17.03.20, 19.05.20, 22.02.22, 08.03.22, 10.03.22

 

 

 

 

 

פחות

פָּחוֹת – קטן מ… מינוס…

השורש: פ.ח.ת

שם הפועל: לְהַפְחִית

שם הפעולה: הַפְחָתָה

במתמטיקה: פחות – מינוס

לְפָחוֹת – מינימום

דוגמאות:

הוא אוכל פחות ממני והוא שמן.

6 פחות 4 הן 2         6-4=2

כדי לקנות את הדירה אתם זקוקים למיליון שקלים לפחות.

אני לא יודעת אם אוכל להיות מחר בכל השיעורים. אבוא לשני שיעורים לפחות.

אם לבת: אם את לא לומדת, לפחות תנקי את הבית!

הנסיעה לשם נמשכת שעה לפחות.

 

הערך פחות נמצא בידיעות: 

27.11.1629.04.1829.07.1830.07.1830.10.1812.11.1818.11.1806.05.1901.07.19, 04.07.19,

 25.07.19, 08.01.20, 21.01.20, 07.07.20, 05.08.20, 06.08.20, 23.09.20, 03.11.20, 12.11.20, 24.12.20, 27.12.20, 26.01.21, 09.02.21, 10.02.21, 04.03.21, 27.04.21, 19.05.21, 20.05.21, 22.06.21, 02.08.21, 21.10.21, 27.12.21, 31.01.22, 10.02.22, 13.02.22, 05.04.22, 11.08.22