Browsing Archives

מילים ומושגים

פאה

פֵּאָה – קָצה, צד; קווּצת שיער היורדת משני צידי הראש ליד האוזניים;

(בהלכה) תבואה שמשאירים בקְצה השדה לעניים

(בגאומטרייה) אחד החלקים המישוריים המגבילים פֵּאוֹן

רבים: פֵּאוֹת

פֵּאָה נוֹכְרית – wig

 

הערך פאה נמצא בידיעות:  02.08.22

 

 

 

פג (פועל)

פָּג – נפסק

תוֹקֶף – זמן שבו חלים חוק או הסכם או חוזה או סמכות

נכנס לתוֹקֶף – מתחיל (חוק, הסכם, הפסקת אש)

פָּג תוקף – מסתיים התוקף (של החוק, התעודה, הרישיון, השיק, התעודה)

על כל תרופה כותבים מהו תאריך התְפוּגָה.

שם תואר: תָקֵף

בְּתוֹקֶף

 

הערך פג נמצא בידיעות:

 28.07.19 , 04.02.21, 11.02.21, 18.03.21, 30.05.21, 31.05.21, 02.06.21, 07.06.22

 

פגע

פגע ב…– עשה או אמר משהו רע למישהו

השורש: פ.ג.ע

שם הפועל: לִפגוֹעַ

שם הפעולה: פְּגִיעָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיפָּגַע

דוגמאות:

מכונית פגעה בילד. הוא נפצע.

הטיל פגע בבית והרס אותו. למרבה המזל בני המשפחה לא היו בבית.

בתאונה לא היו נפגעים. זו הייתה תאונת פָּגַע וּבָרַח. הנהג ברח מהמקום. המשטרה מחפשת אותו.

אתמול ירו על הקיבוץ רקטות. לא היו נפגעים.

הדברים של המורה פגעו בו מאוד.

הוא אמר דברים קשים לאשתו. היא נפגעה מאוד.

לא רציתי לפגוע בך, ואם פגעתי – אני מתנצלת. סליחה!

 

הערך פגע נמצא בידיעות:

02.06.16, 24.06.1621.07.16, 08.10.1627.10.1622.11.1608.12.1618.12.1624.01.17

31.01.1701.02.1719.03.17

20.03.1720.03.1716.07.1724.07.1706.09.1711.09.1713.09.1717.10.17,

 26.10.1729.10.1710.11.17

14.11.1720.11.1727.11.1707.12.1707.12.1713.12.1721.12.1727.12.17

04.02.1818.02.1820.03.18,

26.04.1813.05.1815.05.1827.05.1827.05.1828.05.1830.05.1803.06.18,

 14.06.1814.10.1815.11.18,

21.11.1822.11.1811.12.1828.01.1904.03.1914.03.1921.05.1918.06.19

03.07.1904.07.19, 08.09.19, 31.10.19, 09.12.19, 22.12.19, 09.02.20, 24.03.20, 26.03.20, 17.06.20, 19.07.20, 04.08.20, 04.08.20, 06.09.20, 13.12.20, 31.12.20, 07.02.21, 11.02.21, 04.03.21, 10.03.21, 12.04.21, 13.04.21, 20.04.21, 10.05.21, 13.05.21, 02.08.21, 05.08.21, 12.09.21, 09.11.21, 11.11.21, 14.11.21, 17.11.21, 25.11.21, 06.12.21, 07.12.21, 27.12.21, 20.01.22, 31.01.22, 13.02.22, 02.03.22, 03.03.22, 14.03.22, 26.05.22, 31.05.22, 08.06.22, 05.07.22, 21.07.22, 08.08.22, 18.10.23, 30.10.23, 08.11.23, 12.11.23, 15.11.23, 17.11.23, 03.12.23, 04.12.23, 24.12.23, 25.12.23, 03.01.24, 08.01.24, 10.01.24, 16.01.24, 23.01.24, 24.01.24, 26.01.24, 31.01.24, 04.02.24, 11.02.24, 26.02.24, 01.03.24, 09.03.24, 01.04.24, 03.04.24, 18.04.24, 04.06.24, 10.06.24

 

 

 

 

 

 

פגש

פָּגַש –  היה עם אדם אחר

שם הפעולה בבניין קל: לִפְגוֹש את… to meet

שם הפעולה בבניין נפְִעַל: לְהִיפָּגֵש עם… to meet

שם הפעולה בבניין קל: פְּגִישָה

שם עצם: מִפְגָש

פגישה אישית, פגישה בארבע עיניים, פגישה פנים אל פנים

פגישה רומנטית

פגישה עִסקית

פגישת עבודה

פגישה מִקרית

פגישה סודית

פגישה היסטורית

פגישה טובה, מוּצלחת

פגישה ראשונה, אחרונה

קובעים פגישה, מתאמים פגישה, מבטלים פגישה, כותבים סיכום פגישה

 

הערך פגש נמצא בידיעות: 27.01.22

פדה

פָּדָה – הִצִיל, שילם כסף כדי לשחרר מישהו

השורש: פ.ד.ה

שם הפועל: לִפְדוֹת

שם עצם: פִּדְיוֹן

פּוֹדִים שיק או שטר או משכנתא – הולכים לבנק, פודים את השיק ומקבלים תמורתו כסף

פּוֹדִים שְבוּיִים מן השבי

פְּדוּת – גאולה

פִּדְיוֹן הבן – טקס יהודי שעורכים לבן בכור בן 30 יום. האב משלם כסף לכהן ופודה את הבן

 

הערך פדה נמצא בידיעות: 21.06.18

 

 

 

 

פה אחד

פֶּה אֶחָד כולם הסכימו, רוב של 100 אחוזים

דוגמה:

ההחלטה התקבלה פה אחד. לא היו מתנגדים.

 

הערך פה אחד נמצא בידיעות:

21.06.1614.08.16, 28.11.1605.01.1714.02.1702.04.1727.06.1731.07.17,

14.01.1813.02.1821.03.1807.05.1828.05.1804.06.1826.11.18, 09.09.19, 24.03.20, 07.05.20, 30.06.20, 23.11.20, 02.06.21, 09.06.21, 25.10.21, 15.11.21, 27.12.21, 08.02.22, 29.03.22, 17.06.22, 01.01.24, 19.02.24, 18.03.24, 18.03.24, 07.05.24